Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Utviklingen krever at vi tenker nytt
Utviklingen krever at vi tenker nytt Foto: Thema Consulting Group

Utviklingen krever at vi tenker nytt

– Jeg tror det er viktig at vi tenker oss nøye om før vi setter i verk store prosjekter a la fergefri E 39, og binder oss til at den skal være fergefri. Kravene til mobilitet og de teknologiske mulighetene i fremtiden vil være såpass annerledes enn dem vi kjenner i dag, at det burde vært gjort grundige scenarioer før vedtakene.

EMNE: Transport
PUBLISERT: 05.November.2019

Han refser ikke politikerne, Gorm Lunde i Thema Consulting Group, men han kommer med innsiktsfulle råd. På en stillferdig måte gir han imidlertid her i Samferdsel og Infrastruktur uttrykk for hva han mener kunne vært lurt av politikerne – og hvilke utfordringer vi trolig står overfor som samfunn.

Modulering

Har vi satt i gang digre prosjekter bygget på «gammel kunnskap» om hvilke behov som vil finnes i fremtiden?

– Innenfor transportsektoren har det skjedd svært mye de senere årene, og utviklingen går raskt. Derfor tror jeg man med fordel kunne ha brukt noen av de millionene man nå pøser inn i veibygging til å utfordre de tekniske og matematisk dyktige miljøene vi har i Norge til å kjøre en del forskjellige scenarioer for fremtidsutvikling, og gått grundigere igjennom forutsetningene for de vedtakene som er gjort. Jeg skal ikke påstå at det ville kommet andre løsninger på banen, men jeg ville ikke blitt forundret om det gjorde det.

Hvorfor mener du det er grunnlag for å tenke helt nytt innenfor samferdselssektoren?

– Fordi at vi er nødt til å løsrive oss fra vanetankegang og tradisjonelle løsninger når vi skal bygge for fremtiden. Dersom du fortsetter i gamle spor, vil du ikke komme noe annet sted enn dit du alltid har endt opp. Med de store endringene vi nå ser i samfunnet, er det både riktig og viktig å frigjøre seg fra det man har tenkt tidligere, og heve seg opp på et mer søkende og fritt nivå. Kanskje vi ville ha funnet ut at det ikke var så lurt likevel å satse på en fergefri E 39. Spørsmålet man burde stille seg er hvilket behov som skal dekkes, og hvilke løsninger som kan benyttes. Med ny teknologi kan det være fornuftig og ha en delvis fergefriløsning og benytte hyppige autonome fergeløsninger på utvalgte av stekningen. Dette vill muligens gitt en like god løsning til en lavere kostnad for samfunnet. Et annet poeng er at nye teknologi også kan gi løsninger hvor mye av varetransporten kunne vært tatt på sjø og dermed redusert behovet for veitransporten. For å ta disse avveiningene mener jeg at det bør utvikles bedre modeller som klarer å ha en helhetlig systemtankegang og hvor det kan bli tatt hensyn til hva ny teknologi kan bidra til i fremtiden. Beslutningsunderlaget ville da ha vært mye mer solid.

Langt framme

– Norge er langt framme når det gjelder å ta i bruk elbiler, og det mener jeg i alle fall delvis kommer av at vi har vært langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi generelt. Vi var tidlig ute med mobil telefoni, og vi er fortsatt i første rekke på den fronten. Det skal pionerene i blant annet Telenor har mye ros for. Vi har banker som har gått i bresjen for å skape gode digitale løsninger for kundene sine, og vi har i det hele tatt utnyttet at vi er et lite land med relativt god råd.

Og nå vil vi høste frukter av dette?

– Ja, jeg tror det. Denne satsingen på ny teknologi som har skjedd i Norge i årevis har lagt grunnlaget for at når de store bilprodusentene nå kommer med større volumer, og produksjonskostnadene går ned, vil elbilen bli allemannseie.

Men da er vel alt vel i kongeriket?

– Ja og nei. Det har blitt alt for lite næringsutvikling her i landet av all denne satsingen. Man har kanskje satt sammen noen komponenter, utviklet i utlandet, og puttet noen apper på toppen av det, men det har ikke ført til noen merkbar oppbygging av en industri her hjemme.

Maritimt

Har vi virkelig ikke greid å posisjonere oss for fremtidig vekst med all denne nye teknologien mellom hendene?

– Et mulig unntak er jo den maritime sektoren, hvor det er hele 72 fergestrekninger som nå skal elektrifiseres. Der kan det nok bygges en næring for fremtiden. Men det er jo et veldig spisset område, da. Det burde vært satset mye mer på å bygge levedyktige næringsclustere på bakgrunn av all den satsing vi har hatt på moderne teknologi. Når det gjelder den maritime sektoren, vil fremtiden trolig være preget av mange forskjellige løsninger, alt etter hvor langt rutene er og type skip som benyttes. Det samme kan man si om bussrutene. På sektor etter sektor ser man at det delvis legges om til en mer elektrisk drift, og vi burde vært mer på. Utnytte den posisjonen vi har som «early adapter», slik at vi var i første rekke når det gjelder å bygge næring rundt de tekniske- og brukerløsningene vi velger, slår han fast.

Hva med digitaliseringen som også blir viktig for oss som samfunn i tiden fremover?

– Den kan nok både gi oss mindre klimagassavtrykk og samtidig være til uvurderlig hjelp når det gjelder for eksempel trafikkavvikling, og sikrere transport på vei, bane og sjø. Det finnes mye god kompetanse i Norge både på blant annet IKT-siden, simulering og fjernstyring som vi kan bygge på inn mot transportsektoren. Utnyttelse av tverrfaglig kompetanse og samarbeid på tvers av sektorer vil kunne gi gode og mer fremtidsrettede løsninger. For å gjøre de nye og riktige valgene for fremtiden, slik at vi kan bygge oss bærekraftige og solide fremtidsrettede bedrifter, trenger vi å kanskje å tenke annerledes enn vi har gjort til nå.

Mest Lest

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Hvordan kan «villmark» bli en naturlig del av byen?

Signerte kontrakter som vil gi økt kapasitet på Vestfoldbanen

Ny bypakke for Bergen

Norge mangler nasjonale krav til datasikring

Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang

Nye veier går digitalt

Vi som er med på å bygge landet

Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

– Vegvesenet og Skanska har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide

Det må komme ett nytt avgiftssystem

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Veimerking er viktig for trafikksikkerhet

Mange innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Biologisk mangfold kan dempe de negative effektene av klimaendringene

Vinner sin første vedlikeholdskontrakt for jernbane

Vil finne nye løsninger for fornybar energi

Nydyrkingsfond kan spare milliarder

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

New York ser til Oslo for å bygge smartere byer

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

buildingSMART satser på infrastruktur

Hvordan få flere til å kjøre sammen?

Passer på havet

– Varm er godt ord. Det skaper trygghet

Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet

Holtet base og Grefsen verksted – en del av Fremtidens byreise

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Eit steg nærare ei nasjonal ramme for vindkraft

Vil ha nok en trebru på E6

Ferjefri E39: Ønsker å støtte opp om norsk industri og inviterer til bransjetreff

Trikken – Høyt elsket i 125 år

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Utvikler åpenBIM i samarbeid med leverandørene

Ny riksvei fra Løten-Elverum bygges på rekordtid

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Åpning av Ureddplassen – nasjonal turistveg

Brynseng stasjon skal fornyes

Sporveien anbudsklare med trikketiltak på Majorstuen

Norges nest lengste hengebru åpner søndag

Informasjonsrike 3D-modellar er framtida

Skal bygge Hitra 2 vindpark

Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet

Tunnelboring i godt driv

Anvendbart på hele infrastrukturen vår

“Stasjonsvegen i Bø” ble årets prosjekt i Region sør

Drøftet punktligheten

Ny entreprisemodell på E6 Helgeland

Kjemikalier på avveie langs norske veier

For første gang samles kvinnelige rørleggere i Vest

Inviterer til Asfaltdagen 2018

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

Som planlagt mellom Tvedestrand og Arendal

Kaster du avfall i toalettet?

– Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Fullt hus under seminar om sikkerhet

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

Skandinavisk lyntogforbindelse i det blå

Får Norge verdens lengste flytebro på Ferjefri E39?

T-banen i Oslo i verdenstoppen

Signerte rammeavtaler med islandsk energikjempe

Utslippsfri luftfart i 2040?

Bygger ny flytekai i Longyearbyen

Langt fra sikkert at kortreist er det beste

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Ny milepæl i tøff E16-maraton

Nye takter på tyske skinner

Skal finne nye løsninger for bygging og vedlikehold av broer

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

Nye E6 Soknedal i rute

Avinor Oslo lufthavn kåret til årets flyplass

Endeleg kjem Sotrabrua

Skal bygge fremtidens digitale jernbanenett

FLIRT-togene inntar Gjøvikbanen

Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

Geopolymerbetonger, hva er nå det?

Hva skjer med flytebruer og hengebruer når det er kraftig vind?

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

– Vi må ut og skryte mer av det vi gjør

Store fordeler ved vinterstøp: – Helt genialt

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Smarte havner: Må legge om coastholdet

BA-næringens innovasjonskonferanse runder 15 år

Byutredninger for nullvekst

Vi styrker oss på transport og infrastruktur

Energilagring med naturlige «batterier»

Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom

Nye veier har signert kontrakt med Peab og COWI

Ny kontrakt på Europas lengste bussvei

Har behov for flere undersøkelser

Assemblin fikk rørarbeidene i Fyrstikkalléen

Avinor får i oppdrag å planlegge ny flyplass

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

Miljøfartsgrense er et viktig og riktig tiltak i Oslo

Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?