Select Language
 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Spanish
Hjem » Valgt til å rehabilitere Vålerengtunnelen
Valgt til å rehabilitere Vålerengtunnelen Foto: AF

Valgt til å rehabilitere Vålerengtunnelen

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region øst innstilt som entreprenør for utførelse av Tunnelrehabilitering Vålerengtunnelen.

EMNE: Tunnelrehabilitering
PUBLISERT: 23.januar.2020

Kontrakten omfatter rehabilitering og oppgradering av Vålerengtunnelen i Oslo.

Forberedelsene starter i november 2019 med tilhørende fysisk oppstart i januar 2020. Forventet ferdigstillelse innen januar 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 301 ekskl. mva.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi ser frem til godt samarbeid med Statens vegvesen ved gjennomføring av en ny kontrakt innen tunnelrehabilitering, sier Arild Moe, konserndirektør Anlegg i AF Gruppen.

Store deler av arbeidene kan utføres på natt, men hvert tunnelløp må stenges helt i en periode på ca. fire måneder.

Det betyr at det blir totalt ca. åtte måneder i løpet av 2020 der ett av løpene er stengt, og det er toveis trafikk i det andre. Dette medfører en kapasitetsreduksjon på mer enn 50% og det vil gi mer og lengre køer på E6 inn mot Oslo og Ring 3 hele døgnet, men spesielt i rushtiden.

Samarbeid med Bane NOR

I forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt «Kapasitetsøkning i Brynsbakken» (2022) er det behov for å forsterke en del av tunnelen før nytt togspor over tunnelen kan bygges.

For å begrense ulempene for trafikantene skal dette arbeidet utføres av Statens vegvesen på vegne av Bane NOR, samtidig med tunnelrehabiliteringen.

Dette skal gjøres i Vålerengtunnelen:

 • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt “Kapasitetsøkning Brynsbakken” Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger.
 • Bygge nye tekniske bygg
 • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
 • Oppgradere eksisterende rømningsveier og etablere flere nye
 • Forbedre brannbeskyttelsen
 • Reparere skadet betong
 • Skifte ut det elektriske anlegget