Foto: Olimb Rørfornying AS
Publisert: 20.06.2024 

Vannsenteret åpner for nye muligheter for VA-bransjen

Nylig åpnet Vannsenteret, det nye nasjonale senteret for vanninfrastruktur. Peer-Christian Nordby, markedssjef i Olimb Rørfornying AS, har vært med i forarbeidene frem til åpningen av senteret.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur blir et samlingssted og arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle i VA-bransjen. Markedssjef i Olimb Rørfornying AS, Peer-Christian Nordby, har fulgt med siden ideen ble unnfanget og frem til i dag. Han har tatt del i forarbeidene frem til åpningen av senteret, og forteller at dette er en stor milepæl for bransjen.

– Det har vært en lang vei å komme hit, med mange personer som har vært engasjert i arbeidet. Det opprinnelige initiativet ble tatt opp av Rørinspeksjon Norge allerede i 1995, og et navn som bør trekkes frem i denne sammenheng er Arve Hansen. Han var en av pådriverne for det som resulterte i Vannsenteret som vi står ved i dag.

En arena for opplæring og faglig påfyll

Nordby sier at Vannsenteret vil bli en naturlig arena for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og opplæring for alle i VA-bransjen.

– Dette blir et unikt sted for testing og innovasjon innen VA-sektoren. For de som allerede er i bransjen, og kanskje spesielt de som driver med drift og vedlikehold, så blir dette stedet for faglig påfyll og opplæring.

Befolkningsvekst og våtere klima setter både rørene og bransjen under press. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsnettet, og Norsk Vann har beregnet at investeringsbehovet ligger på omtrent 330 milliarder kroner frem til 2040.

Det er også en kjensgjerning at bransjen mangler fagfolk på de fleste områder, og her vil Vannsenteret kunne bidra til å rekruttere de som skal løse fremtidens utfordringer med vann og avløp.

– Vannsenteret kan bidra til å sette fokus og øke interessen for de utfordringene VA-Norge står ovenfor. Dette er et fantastisk sted for å drive opplæring av fremtidens kloke hoder. Plasseringen på campus til NMBU vil ha veldig stor betydning for de som studerer vann og avløp på alle nivåer.

Fremtidens løsninger er gravefrie

For å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og samtidig holde kostnadene nede, er det viktig å velge smarte og kostnadseffektive metoder. Innenfor ledningsfornyelse gir gravefrie metoder flest meter rør for pengene på kortest tid, samtidig som det skåner omgivelsene for unødvendige inngrep og utslipp.

– Ved dette senteret kan de i bransjen som driver med gravefrie metoder samles og vise de forskjellige løsningene, ikke minst for de unge som representerer fremtidens VA-bransje. Studentene tenker allerede mye på klima, miljø og bærekraft, og dette vil nok ha stor betydning for hvilke metoder som blir valgt i fremtiden.

I forbindelse med åpningen av senteret ble VAnnfestivalen arrangert for studenter innen vannfag fra hele Norge. Nordby hadde satt opp en enkel demonstrasjon av rørfornying for studentene og andre nysgjerrige.

– Det var hyggelig og interessant å få være med på dette som deltaker. Jeg har inntrykk av at studentene er veldig fornøyde med arrangementet, og det kan gi studentene god innsikt i VA-systemet og hvilke muligheter som finnes både tradisjonelt og gravefritt.

Et samlingssted for hele bransjen

Både det offentlige og private bransjeorganisasjoner har vært representert og engasjert i arbeidet med senteret. Når det nå står klart vil det fungere som et samlende sted for hele VA-bransjen.

– Det er ikke tvil om at det også har blitt lagt ned et enormt arbeid fra Sjur Tveite. Som han sa i sin åpningstale gjør utfordringene vi står ovenfor behovet for et slikt senter større enn det noensinne har vært. Når senteret nå er oppe og går gjelder det å fylle det med aktiviteter, og vi får håpe at VA-bransjen kjenner sin besøkelsestid og tar det i bruk, oppfordrer Nordby.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur