Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 15.06.2021 

–Våre kontrakter sikrer god norsk deltakelse

– Våre kontrakter er med noen få unntak laget slik at vi får god norsk konkurranse.

Slik kommenter utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen utspillet til Maskinentreprenørenes landsforbund, MEF og vegprosjekter som blir for store for norske entreprenører.

E39 Ålesund-Molde

Han bruker E39 Ålesund-Molde som eksempel på hvordan Vegvesenet deler opp store vegprosjekter i mindre kontrakter.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik sier Statens vegvesen har en kontraktsstrategi som sikrer god deltakelse fra norske entreprenører. Foto: Statens vegvesen

Det 75 kilometer lange vegprosjektet mellom de to byene i Møre og Romsdal skal krysse Romsdalsfjorden i en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel og over en to kilometer lang hengebru. I tillegg skal det bygge flere ett-løpstunneler med bredt midtfelt, og to og tre felts veg med midtdeler. Prosjektet er kostnadsberegnet til 24,3 milliarder (2020 kroner)

– Prosjektet har fem delstrekninger. Vi vil dele arbeidet inn i 20-25 kontrakter fra noen titalls millioner kroner for noe av det forberedende arbeidet, til tre-fire milliarder kroner på fjordkryssingen, sier Davik.

Vegvesenet arrangerer leverandør konferanse på Teams neste mandag. Mandag hadde mer enn 50 entreprenører meldt seg på arrangementet.

– Ålesund-Molde er et godt eksempel på kontraktstrategien til Statens Vegvesen. Det viser hvordan vi vil jobbe for å sikre god konkurranse for våre store vegprosjekter som ligger inne i NTP, sier Davik.

OPS

 Hva med de store OPS-prosjektene til Statens vegvesen som Sotra og Hålogland?

– Det er riktig at vi har tre utenlandske entreprenører som er med i innspurten på Sotra sambandet.  Prosjektet er meget spesielt med hensyn til konstruksjoner og kompleksitet. Dermed er det kun utenlandske aktører som meldt seg. Samtidig samarbeider de tre entreprenørene med flere norske underleverandører, sier Davik.

Skanska bygde OPS-prosjektet  Rv3/25  Løten-Elverum. Vegprosjektet åpnet i juli 2020, tre måneder tidligere enn planlagt, og 1,5 milliarder kroner rimeligere

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur