Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vedlikehold av bruer: Fortsatt stort etterslep
Vedlikehold av bruer: Fortsatt stort etterslep Foto: Jorun Sætre / Statens vegvesen

Vedlikehold av bruer: Fortsatt stort etterslep

Bruinspektører jobber både høyt og hardt med å sjekke norske bruer. Men vedlikeholdsetterslepet er ennå betydelig, konstaterer de hos Statens vegvesen.

EMNE: Uncategorized
PUBLISERT: 22.November.2019

– Det er fortsatt et stort etterslep på bruvedlikehold. Det blir ikke store endringer på dette i forslaget til nytt statsbudsjett, sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Vegavdelingen, Bru, Bruforvaltning og beredskap, Morten Wright Hansen.

Statens vegvesen forvalter cirka 17 500 trafikkerte bruer og ferjekaier. I tillegg kommer mange støttemurer og tunnelportaler. Oppgaven med å utføre kontroll og godkjenning av nye bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner står Vegdirektoratet for. Regionene i Statens vegvesen har ansvaret for bruinspeksjoner.

Trenger 15 milliarder

I 2017 ble det klart at 924 bruer hadde det Vegvesenet omtalte som store eller kritiske skader for trafikksikkerheten i deres eget registreringssystem Brutus. Vegdirektoratet oppga dengang at det var et vedlikeholdsetterslep på 15 milliarder kroner på norske bruer.

Foto: Jorun Sætre / Statens vegvesen

Fortsatt er det mye som må gjøres. I Statens vegvesens handlingsprogram for 2018–2023 ble det klart at økte kostnader til utbedring av tunneler gjør at Vegvesenet ikke kan prioritere forfallet på bruene rundt om i Norge.

– Vi må forholde oss til de prioriteringer som Stortinget har gjort. Målet vårt er å prioritere midlene riktig, innenfor det budsjettet vi får, slik at midlene brukes så effektivt som mulig – med tanke på å redusere vedlikeholskostnadene og øke sikkerheten, sier Wright Hansen.

Den dramatiske brukollapsen i Genova i fjor ga økt oppmerksomhet på vedlikeholdsarbeid og sikkerhet, også på norske bruer. Morandi-brua i Genova hadde det avdelingsdirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet den gang omtalte som en svært uvanlig konstruksjon, en kombinasjon av fagverksbru og skråstagsbru hvor skråstagene er utført i spennarmert betong. Det eksisterer 17 skråstagbruer i Norge, men ingen av dem har et bæresystem lik Morandi-brua.

– Bruene i Norge er trygge, selv om vi har et stort etterslep. Vi har kontroll på tilstand og bæreevne, og vi vil ikke tillate høyere last på bruene enn det tilstanden til hver enkelt bru tilsier, opplyser Wright Hansen.

Vi har hatt brukollaps i Norge – ikke som følge av konstruksjonssvikt eller mangel på vedlikehold  – men under bygging og som følge av naturkrefter, ifølge Statens vegvesen:

Skjeggestadbrua på E18 i Vestfold er det opplagte eksemplet. Brua fikk alvorlige skader som følge av et jordskred utløst av menneskelig aktivitet. Skadene på pilarene førte til at kjørebanen fikk en alvorlig knekk, men brubane og pilarer sto.

Brua ble tatt kontrollert ned, og så bygget opp igjen. Om lag 10 bruer får hvert år alvorlige skader som en følge av ytre påkjenninger, som regel påkjørsler.

Klatreinspektører ute i felten

Forfallet på bruer vil bli prioritert etter 2023, ifølge handlingsprogrammet lansert i fjor. Imens benytter Vegvesenet både egne ansatte og innleide konsulenter for å gjennomføre alle planlagte inspeksjoner. På rundt 50 av bruene det er behov for klatrende inspektører. De må være i god form. Det blir mange trappetrinn opp i løpet av dagen.

Tårnet på brua kan ligge 100 meter over veibanen, og alle inspektørene må bære 30-40 kilo med tau og utstyr. Speil, kamera og rissviddemåler er noe av det de bruker for å sjekke helsetilstanden på brubetongen. Det viktigste å inspisere på brutårnene er kabler og innfestinger.

Bruk av drone kan gi et bra overblikk over konstruksjoner, men kan ikke erstatte klatrere. Det holder ikke bare å se ting, inspektørene må fysisk ta på konstruksjonen og banke med hammer. Hvis inspektørene ser noe på et dronebilde, må de uansett opp og sjekke.

– Vi anser at droner er et nytt og nyttig verktøy, som vi har fått tilgang til de seneste årene. Av og til må vi likevel ha fysisk kontakt med deler av brua, for å kunne fastslå skadetype og skadeårsak. Et eksempel på dette er armeringskorrosjon, som kan være skjult under betong. Betongen vil da ofte løsne noe, men det er ikke synlig på et dronebilde. Vi må derfor banke på betongen, for å sjekke om den er løs, sier Wright Hansen.

Nøkkeltall for bruinspeksjoner:
Alle bruer på riks- og fylkesvei gjennomgår en grundig hovedinspeksjon hvert femte år. Det ble i 2017 gjennomført 14 248 inspeksjoner av norske bruer: 3 789 hovedinspeksjoner og 10 459 enkeltinspeksjoner. I 2018 ble det gjennomført om lag 17 000 inspeksjoner. Det er ca. 17 500 bruer (inklusive ferjekaier) på riks- og fylkesveinettet som Vegvesenet forvalter (Statens vegvesen)

Mest Lest

Renser morgendagens vann

Trikken – Høyt elsket i 125 år

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

NCC signerte asfaltkontrakt med Bærum kommune

– Vi må ut og skryte mer av det vi gjør

Smarte havner: Må legge om coastholdet

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

VA bransjen får nasjonalt kompetansesenter

Mye overdreven optimisme rundt ITS og automatisering

Med kjempekontrakt i Skottland – gjenvinning for 400 millioner euro

Oteråga stasjon og kryssingsspor åpnet

T-banen i Oslo i verdenstoppen

Det er viktig at vi ser fremover!

Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett

Statsbudsjettet: Holder trykket på vegprosjektene

Kjøper Norges første elektriske fly

Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

Avrunder ni års forbedringsjobb

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Verdiskaping gjennom samspill

LINK arkitektur valgt til Parallelloppdrag Knutepunkt Porsgrunn

Selvbetjenings-teknologi bidrar til et “smart” miljø

– Dette er et flott forbilde for hvordan firefelts-veger bør bygges

Digitalisering av bransjen

Meget vellykket øvelse i Teigkamptunnelen på E6 i Nord-Fron i Gudbrandsdalen

Utslippsfri luftfart i 2040?

Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

Regjeringen satser mye på ny teknologi

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS

210 millioner til framtidens energisystem

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

Framtidens by blir formet av standarder

Kåret til beste flyplasser i Europa

Et blikk mot Stockholms nye kunstneriske T-banestasjon

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

Bygger ny flytekai i Longyearbyen

Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst

Ny standard blir en systemintegrator

Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Milepæl for NCC i Eysturoytunnelen på Færøyene

Styrkt satsing på jernbane

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Vi trenger en «vanntjenestelov»

Tar i bruk hele «verktøykassa» på Sørumsand stasjon

Sterkere fokus på materialenes klimaavtrykk

Gjennom Ulriken

Visjonen som ble et oppnåelig mål

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Hackathon for heldigitalt bruprosjekt

Bærum er Norges mest fremtidsrettede bykommune

Signerte rammeavtale innen prosjektering og rådgiving

Energilagring med naturlige «batterier»

Veier og fjordkrysninger endrer og moderniserer verden

Solid oppstart i nord for Feiring Bruk

Sammen om videre E18-utbygging

Namneendring frå Norges Statsbaner AS til Vygruppen AS vedtatt

Undersjøiske tunneler i 3D på Færøyene

SINTEF Industri med nytt FoU-initiativ for bergindustrien

Tidenes trikkekjøp i Norge

Ble årets unge talent

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Arbeidsrelaterte ulykker i vegtrafikken

Blir det en tredje rullebane ved Oslo lufthavn?

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Ett skritt nærmere den attraktive nordiske byen

Første skisser for bru over Nordfjorden klare

Verdens mektigste vannkvinne

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Store fordeler ved vinterstøp: – Helt genialt

Bompenger er et nødvendig onde

Holmestrand stasjon nominert til Betongtavlen

2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Signerte milliardkontrakt i Gøteborg

Assemblin fikk rørarbeidene i Fyrstikkalléen

Har brøytet vei i 40 år

Beslutninger må treffes der kompetansen finnes

NCC ordreregistrerer andre fase av Færøyene-entreprisen

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

Kostbare naturkatastrofer – forebygging lønner seg

Økt satsning og større forutsigbarhet

Holtet base og Grefsen verksted – en del av Fremtidens byreise

Derfor er 70 prosent av vegprosjekt ulønnsomme

Tidsreise for minister

Sprikende om konsekvenser av bilfri by

Nye prosjektformer fornyer veibyggingen

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Sterk vekst i godstransporten

Signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

Vi styrker oss på transport og infrastruktur

Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

Med ønsker om et grusomt nabolag

Vil halvere byggetiden

Norsk teknologi øker kriseberedskapen på Svalbard

Mer enn 50 forskere skal bidra til fergefri E39

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen