Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører
Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

EMNE: Entreprenør
PUBLISERT: 20.oktober.2017

Det blir feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb.

Statens vegvesen lanserer nå «karakterboka» for samarbeid med entreprenører og konsulenter. Fredag presenterer avdelingsdirektør Bettina Sandvin opplegget i et frokostmøte for bransjen i Oslo.

Hensikten med karakterboka er at godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Erfaringer vil bety noe for tildeling av framtidige kontrakter, sier Sandvin som leder seksjon for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Det blir feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb.

Nå starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb, sier hun.

Praktisk innebærer dette at vi systematiserer erfaringer underveis i byggeprosjekter og i driftskontrakter. Dette skal være godt begrunnede anmerkninger, og det skal være fullt innsyn mellom partene.

Styrker de seriøse

Vi mener at dette over tid vil gi oss en bedre anleggsbransje. For det første vil karakterboka styrke den seriøse bransjen. Det vil lønne seg å levere kvalitet. For det andre skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet.

Den seriøse bransjen er opptatt av at vi ikke opplever nedadgående spiraler når det gjelder arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår i stort. Her har vi som byggherre et stort ansvar og felles interesser med bransjen. Og vi ser karakterboka som et virkemiddel i den retning.

Juridiske nøtter

Statens vegvesen er en Norges største landbaserte byggherre, og tildeler årlig rundt 500 kontrakter på anlegg og drift til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner.

Vegvesenet har bestilt utredninger for å klarlegge jussen. Det må gjøres tydelig i konkurransegrunnlaget at erfaring inngår, og erfaringene må være godt begrunnede, objektivt dokumenterbare, skriftlige og etterprøvbare. Vegvesenet vil gi berørte innsyns- og innsigelsesrett mot de erfaringsdata som samles. Opplysningen skal dessuten samles i en egen database.

Delbegrunnelse

Tidligere oppdrag ikke blir et selvstendig tildelingskriterium, med en del av begrunnelsen for å vurdere en oppdragstagers kvalifikasjoner

Vi må gjøre dette i tråd med jussen. Helt enkelt, vi får bare nytte av karakterboka hvis anmerkningene er godt begrunnet og dokumentert. Synsing og generelle påstander får ingen kraft, og slår tilbake på oss selv, advarer Sandvin.