F.v.: Prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune og daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud AS. Foto: Elena Wahl Viken
Publisert: 29.11.2023 

Veidekke bygger gang- og sykkelvei i Ski

Veidekkes datterselskap Leif Grimsrud AS har fått i oppdrag av Viken fylkeskommune å bygge 1,2 kilometer gang- og sykkelvei med tilhørende infrastruktur mellom Stenfelt og Greverud i Nordre Follo kommune. Kontrakten er verdt 140 millioner kroner eksklusive mva.

I tillegg til bygging av den nye gang- og sykkelveien omfatter prosjektet utbedring av fylkesvei 152 og flere kryss og sideveier, samt oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger i området. Prosjektet skal bidra til en god sammenheng med øvrig gang- og sykkelveinett og med lokalveier ved Greverud senter og Oppegård stasjon.

– Å bli valgt til å gjennomføre dette oppdraget, er vi svært glade for. Å bedre trafikkforholdene på fylkesveien betyr mye for mange, ikke minst å bedre sikkerheten for gående og syklende i et område med høy skole- og barnehagetrafikk. Dette er et stort og viktig oppdrag for de mye trafikantene og for oss, og vi takker Viken fylkeskommune for tilliten, sier daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud AS.

– Vi er fornøyde med å inngå kontrakt med en erfaren entreprenør som Leif Grimsrud AS, og ser fram til å samarbeide om dette prosjektet, sier prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune.

Oppstart av byggearbeidene skjer rett etter årsskiftet og byggetiden er planlagt til 24 måneder. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur