Emner
Publisert
21.01.2019

Veiene trenger strøm, mye strøm

Statens vegvesen samler elektrokompetansen. Tittelen er ment som en tankevekker, for det er ikke strømføring i veilegemet – ikke ennå! Vegvesenet har tatt konsekvensen av at elektrofaget er sentralt både i veibygging og i trafikkstyring. Moderne trafikkstyring går på strøm. Elektro blir viktigere og viktigere, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Holtan i Statens vegvesen. Han leder […]

Statens vegvesen samler elektrokompetansen.

Tittelen er ment som en tankevekker, for det er ikke strømføring i veilegemet – ikke ennå!

Vegvesenet har tatt konsekvensen av at elektrofaget er sentralt både i veibygging og i trafikkstyring. Moderne trafikkstyring går på strøm.

Elektro blir viktigere og viktigere, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Holtan i Statens vegvesen. Han leder den nyopprettede seksjon for elektro

Elektrifisering av ferje- og øvrig transportsektor vil kreve gode utredninger av krafttilførsel og kontinuerlig teknologiutvikling, sier Holtan.

Han kommer med flere eksempler: Automasjon med signalisering, styring og overføring av data. Nødnett og kringkasting skal være robust og ha sikker funksjon ved kritiske hendelser.

Elektriske og automatiserte anlegg på viktige samfunnskritiske områder krever entydig, effektiv og fremtidsrettet styring for elektroområdet, påpeker han.

Elektro koster 5 milliarder i året

Statens vegvesen bruker anslagsvis 5 milliarder kr i året på elektroområdet. Vi har en del rene elektrokontrakter for nyinstallasjon, men elektro inngår også i totalentrepriser og i om lag 30 driftskontrakter som til sammen har en kostnad på ca. 350 mill. kr.

– I de pågående tunneloppgraderingene går åtte av ti kroner til nye elektroinstallasjoner, sier Holtan.

Bilen lader mens du kjører…

Ja, et veinett på strøm kan bli en helt konkret situasjon. Vegvesenets FoU-prosjekt ELinGO har et mål om at elektrisk godstransport på vei.

Vi kan få trådløse ladere som induserer spenning i en spole montert under bilen. Batteriet lades mens du kjører.

Vi kan få «elektrifisert» asfalt som blant annet inneholder induksjonsspoler og ferittkjerner. Vi kan få skinneføringer i veidekke.

Elkraft + Ekom = Elektro

Elektroområdet inneholder flere fagområder som er integrert og avhengig av hverandre for å oppnå sikker, effektiv og funksjonell drift, overvåkning og styring av elektriske anlegg i veiinfrastruktur. Elektrofagene i elektroseksjonen inndeles på følgende måte:

Fakta

Er sterkt forskriftsregulert, både organisatorisk og krav om utstyr, anlegg og kompetanse.

Krav omfatter alle anlegg som tilkobles strøm, overvåkes og/eller automatiseres, inklusive nødnett og kringkasting (DAB).

Er avhengig av elektro: Turistveger, bruer, ferjekaier/elektrifisering av ferjeflåten, bomstasjoner, ATK, værstasjoner, mekanisk variable skilt, elektroniske skilt, veg- og tunnelbelysning.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur