Foto: Shutterstock
Publisert: 29.01.2021 

Veirett: retten til å kjøre på privat vei

Når har man lov til å kjøre på private veier? Det lønner seg å sette seg litt inn i det kompliserte rettsområdet før man ferdes på private veier, eller forsøker å stanse andre fra å ferdes på egen vei.

Uklarhet rundt hvem som eier en vei og hvem som har lov til å ferdes på den, har sådd mang en konflikt. Advokatsmart.no definerer veirett som “rett til vei over en annen bestemt eiendom”. Veirett handler ikke rettigheter tilknyttet veier på egen eiendom, men når man har rett til å bruke veier som går over andres eiendom.  

Hvem kan kjøre på private veier?

Som regel er private veier forbeholdt privat bruk. Men når eier man en vei? Vanligvis når man eier eiendom, eier man også veien som befinner seg innenfor eiendomsområdet. Noen ganger strekker veien seg lengre enn én tomt, og da kan det være at veien eies sammen av naboene. Samtidig som en privat vei generelt sett kun skal brukes av de som eier eiendommen veien befinner seg på, er det visse unntak. Disse unntakene finner sitt opphav i enten en avtale eller hevd.

Avtale og hevd

Avtale sier seg selv litt - dersom noen inngår en avtale om at visse personer kan bruke en privat vei, tilbyr de dem veirett. Denne avtalen kan gjelde én spesifikk person eller eventuelt beboerne på en spesifikk eiendom. Gjelder avtalen et individ, har kun dette individet veirett. Omtales en eiendom, får alle som bor på eiendommen veirett. Det er med andre ord viktig å merke seg spesifikk ordlegging i avtaler om veirett. 

Den andre måten man oppnår veirett, er gjennom hevd. Dette er mer komplisert, og hevd strekker seg langt tilbake i norsk rettshistorie. Hensikten ved hevd er å beskytte etablerte forhold: dersom du har brukt veien i mange år, skal hevd beskytte videre bruk av veien. 

Hevd er imidlertid betinget av “god tro”. Dette betyr at hevd kun er aktuelt om man ikke vet at man ulovlig benytter noen andres eiendom, men i den tro at man har lov. Hevd er med andre ord ikke noe man kan planlegge for - hvis du leter etter en grunn til å bruke noen andres private vei, er hevd allerede utelukket for deg. Å få veirett gjennom hevd tar videre lang tid. Kravet er at man bruker veien i 20 år sammenhengende i god tro. Dersom du derimot vet at familien din har brukt en privat vei i en tilsvarende lang tidsperiode, uten å vite at den var privat, er hevd mer interessant. Rettsområdet er imidlertid komplisert, og det anbefales å få hjelp av en advokat før man antar at man har veirett gjennom hevd. 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur