Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Veiteknologi: Mer skjerm, mindre skilt
Veiteknologi: Mer skjerm, mindre skilt Foto: Ann Kristin Engebakken / Studio B13

Veiteknologi: Mer skjerm, mindre skilt

Med ny teknologi kommer bedre sikkerhet, og mer komfort på veinettet. Hos norske Aventi ser de til og med lavere kostnader ved bygging av fremtidens veier.

EMNE: Vegteknologi
PUBLISERT: 30.October.2019

– Vi ser for oss stadig mer programvare i kjøretøy og infrastrukturen i tiårene fremover, mens mer tradisjonelt utstyr vil forsvinne. Det vil fortsatt finnes myke trafikanter, så noe lys langs veien vil det fortsatt være. Men i fremtiden vil kjøretøy kunne detektere all trafikk på og langs veien. Det vil til og med kanskje bli rimeligere å bygge vei. Vi vil kunne fjerne veldig mye utstyr, som sensorer, skilt-løsninger, autovern og mye annet, sier daglig leder i Aventi Intelligent Communication Terje Hundere.

Foto: Ann Kristin Engebakken / Studio B13

– Informasjonen dukker opp i bilen, ikke i eller ved veibanen. Tjenesteutvalget vil bli mye bredere. Systemet vil kunne booke en ladestasjon for deg, basert på destinasjonen din og tilgjengelig strøm på batteriet. Selvsagt dukker det også opp en lang rekke kommersielle tjenester – hvis du har forhåndsgodkjent dette – som at du kan få opp alternativer og booke hoteller, eller et sted som er åpent når du kommer frem hvor du kan få i deg litt mat. Dette er tjenester som ikke er så langt unna.

– Vårt system vil også kunne passe godt til veiprising, gitt posisjoneringsinformasjonen vi leverer. Datasikkerhet og personvern er svært viktig også for oss, og det utgjør derfor en grunnleggende del av systemet. Alt utstyr er del av et overordnet europeisk system det alle meldinger er autentisert, samtidig som personlig data er anonymisert.

Digitaliserer veinettet

Aventi tilbyr utvikling av en tjeneste- og informasjonsplattform, som baserer seg på kommunikasjonsløsninger mellom biler og biler, og biler og infrastruktur. De benytter en kombinasjon av radioteknologi – en wifi-radio egentlig – der staten har dedikert et eget frekvensområde for veitrafikk, samt mobilnettet. Enkelt forklart bruker systemet mobilnettet der det er tilgjengelig, og Aventi fyller på med sendere langs veikanten der det ikke er mobildekning.

Foto: Ann Kristin Engebakken / Studio B13

– Teknologien reduserer trafikkulykker, gjennom utveksling av sanntidsinformasjon. Bilene har allerede i dag veldig mye informasjonsutstyr. Med tjenesteplattformen vi utvikler kartlegger vi trafikken lenger frem, både i tid og i avstand. Det gir føreren eller bilen selv mer tid til å reagere. Konkret sender og mottar systemet standardiserte meldingstyper – som glatt veibane, nystrødd vei, ulykke rundt neste sving eller arbeid langs veien – for eksempel fra sensorer i veibanen eller fra enheter som Veitrafikksentralen.

– I tunneler har du for eksempel ingen GPS-dekning. Vi har derfor alternative systemer som gir posisjonen til bilene i en tunnel. Systemet sender også ut meldinger om alle veiskilt langs veien og om trafikklys er røde, gule eller grønne – noe som vil være svært nyttig for framtidens autonome kjøretøy.

Kan gi billigere laks

– I Senja-regionen er det mye transport av laks. Vi deltar i et prosjekt der oppe, som skal bedre fremkommeligheten østover, mot Kina. Trailer-trafikken i området har økt kraftig, og det er veldig dårlig veiforbindelse. Det er smale veier. Myndighetene har regnet på kostnader for utbedring av dette veinettet. Det er store kostnader det er snakk om, flere milliarder. Vi ser på hvordan vi kan bruke teknologi til å løse utfordringene, i steder for å bygge ny vei. Noen tiltak vil måtte gjøres, men teknologi kan være en smartere og rimeligere løsning for mange av de problemene de har i Senja og mange andre steder med tilsvarende utfordringer.

– I Troms arbeider vi med en veistrekning mellom Tromsø og finskegrensen. Der tester vi teknologien på skikkelig norsk vinterføre. Det er viktig at vi deler informasjon om de utfordringene dette bringer med de nede på kontinentet, med tanke på EU-standardene for veinettet. Standardene er veldig åpne, men samtidig er det viktig å rapportere våre utfordringer med vårt klima og vår geografi ned til resten av EU.

Mest Lest

– Vi satser stort på infrastruktur og klima

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Bergensbanen: Planar for 2018

Den nye generasjonen

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

Kåret til beste flyplasser i Europa

Prioriterer to nye strekninger

Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder i RIF

Avinor Oslo lufthavn kåret til årets flyplass

Verdens største senter for fjernstyrte tårn bygges i Norge

Vinner stor jernbanekontrakt i Sverige

Norgesglasset vant bransjepris

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Styrkt satsing på jernbane

Modellerer fremtidens mobilitet

Skanska bygger Tolga kraftverk for 582 millioner kroner

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Med mennesket i sentrum

Ny sjef i Nye Veier

En velsignelse på 9,4 kilometer

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp

Leverer VVS til Oslos nyeste smartbygg

– Det er dette som er samfunnsplanlegging

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

Grønn og digital

Et stort steg for trafikanten

Leverer løsninger til intelligent vei

Stor interesse for Moelv-krysset

Skal utvikle Islands hovedflyplass

Samler sine betongvirksomheter i et felleseid selskap

Renoverer rør i Oslo og Drammen gravefritt

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

Ulrikke brøt gjennom Ulriken

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Kommunene må oftere si nei til uansvarlige byggeprosjekter

Nominert til internasjonal BIM-pris

Vil gjenbruke kortreist sprengsteinmasse til veibygging

Brenner for å teste sikkerheten

Med ønsker om et grusomt nabolag

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Krever etikk og ansvar

Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

Elbilvekst vil gi økt strømpris

Fortsatt høy aktivitet for NRC Group

Norges første dronestrategi er på plass

Leverer vannrenseanlegg til en halv milliard

Stor vedlikeholdsinnsats i 2017

Er det plass på toget?

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Drøftet punktligheten

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Betongtavle-finalister med stor samfunnsnytte

Elkem Solar fikk Næringslivets klimapris 2017

Får gratis hjelp til å lage bedre byrom

Et virkelig gjennomslag for Follobanen

Ferjefri E39: Baner vei for å kombinere geoarkeologi og geotekniske undersøkelser

Ja til digitalisering

Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen

Hvordan få bussen til å gå på skinner?

– Dette er fremtidens bransje

Er innstilt til en av Norges største vegkontrakter noensinne

Sammen om videre E18-utbygging

Nytt kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika

Tre trebruer over den nye motorveien i Ringsaker

Standardisering, drift og vedlikehold hos Nye Veier

Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Ytterligere 25 Flirt-tog bestilles

Tre sterke kandidater til Næringslivets klimapris 2018

Vil bygge bro med åpenBIM

Nå etableres testarenaene for autonom sjøfart

Slik jobbes det med å bedre næringen for maskinentreprenørene

Ny E6 med Gemini Connected

70 nye batterielektriske busser til Oslo neste år

Så mulighetene – og tok dem

Vinner sin første vedlikeholdskontrakt for jernbane

Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Vanskelig å få godkjent nye bolter

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Aktivitetsstyrt belysning sparer samfunnet for store summer

Konklusjon etter klagebehandling: Ingen endring i tildelingen av Beitstadsundbrua

Svikt i bruforvaltningen skal rettes opp

Vinner 7 av 8 rammeavtaler for Bane NOR

Fjerde og siste kontrakt i Follobaneprosjektet signert

Krevende å bygge E6 i elva

NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

ERTMS fornyer signalanleggene på jernbanen

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Imponerte kinesiske studenter med fremtidens energisystem

Selvbygget maskin skaper nye verdier

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Suksess for klimavennlig asfalt

Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018