Foto: Nye Veier
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
30.04.2021

Venter mer miljø i 3D-modellene

BIM og 3D-modeller er standard hos Nye Veier. Likevel er det fortsatt ting å strekke seg etter i den digitale hverdagen, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier.

– 3D-modellering gjør ting mye lettere når det gjelder drift og vedlikehold. Vårt driftsmiljø tar med seg det de trenger av informasjon for vedlikehold av veien. De kan til en hver tid finne hver lysstolpe, hvem som har produsert den, hvilket år og hva et problem eventuelt måtte være. De kan utnytte modelldata fra prosjektering og konstruksjon, inkludert kvalitets- og leverandørdokumentasjon, sier utbyggingsdirektør for portefølje 2 hos Nye Veier, Øyvind Moshagen.

Nye Veier skal de neste 20 årene lage veier for nesten 150 milliarder kroner i Norge. Det dreier seg om 18 veistrekninger, fordelt på fire utbyggingsområder. Veiportefølgen ble offisielt overtatt fra Statens vegvesen i 2016.

Det er et mål å tenke nytt og fremtidsrettet, understreker Moshagen.

En helt ny standard

– 3D-modellering er implementert i alle våre plan- og byggeprosjekter, egentlig fra dag én i Nye Veiers korte historie. Vi har hatt det som et satsingsområde siden 2016. Den gang hadde vi også en ambisjon om å komme mye lenger. Vi sjekket med aktørene i næringen, og fant ut sånn noenlunde hvor vi kunne legge lista. Vi bestemte oss for å legge den temmelig høyt. Tilbakemeldingene vi fikk i næringen var at tiden var overmoden for en slik digitalisering, og alle ville være med på reisen.

Foto: Nye Veier

– Modellen følger oss fra utvikling og prosjektering til byggingen er fullført. Det gjelder også ute på anlegg. Dataene fra 3D-modellen er også de som blir bruk til kartdata når byggeprosjektet er avsluttet, med mindre avviket skulle være for stort.

– 3D-modellering gjør at vi får brukt tiden i planleggingsfasen bedre. I gamle dager var det mer produksjonsarbeid, og krevende å gå god nok kvalitetssikring. 3D-modellering har i så måte frigjort mange timer i den fasen, fordi vi i prosjektering er blitt kvitt det vi kan kalle produksjons- og lavkvalitetsarbeid. I dag går denne tiden til samarbeid, samt til å avdekke feil og mangler. Det er mye enklere enn hva det var før.

Kan fortsatt bli grønnere

– Det blir nok enklere også å regne ut miljøgevinster og fotavtrykk, men det er samtidig fortsatt krevende å koble miljøregnskap inn i modellverktøy. Det finnes, men det er tungvint å finne ut av. Samtidig ligger mye til rette for det, gitt at du allerede har en langt bedre oversikt over volum, mengder, lengder og inngrep.

Moshagen mener likevel at næringen fortsatt har en vei å gå.

– Koblingen mot klima og miljø er i liten grad prioritert i 3D-modellering. Jeg er imidlertid overbevist om at det kun er snakk om tid før det er på plass. Det vil særlig være relevant i tidligfase, der vi kanskje står med ulike alternativer. Har vi da tilgang til det ekte og «live» klimaregnskapet for de ulike alternativene, vil det kunne spille en viktig rolle for hvilke valg som blir gjort fremover.

– Både rådgivere og entreprenører satser mye ressurser på digitale verktøy, for å oppnå mer effektivitet i produksjon. Selv i de aller mest kompliserte konstruksjonene vi arbeider med nå, blir alt løst i modellen. Når konstruksjonene sendes inn til godkjenning, blir også dette gjort via modeller. Det har vært en rivende utvikling på dette feltet.

Reduserer byggefeil

– Det er vanskelig å fastslå hvor mye vi tjener eller sparer på bruk av 3D-modellering. Det handler om temmelig kompliserte ting som kvalitet, byggefeil ute, mindre plunder og heft ute i grøft. Det kan bety enorme kostnader innimellom. I tillegg kommer det at du sparer utgifter til noe så enkelt som plotting. Det er gjerne en betydelig kostnad i store samferdselsprosjekter. I sum snakker vi nok om potensielt temmelig store summer, men det er vanskelig å tallfeste.

Foto: Nye Veier

– Prosenten kan nok variere veldig, men jeg tror alle er enige om at 3D-modellering innebærer en betydelig besparelse – totalt sett. Det kan ha en betydning for gevinsten og resultatet for både utbygger og entreprenør. Bare reduksjon i antall byggefeil slår direkte inn på bunnlinjen hos entreprenørene.

– Vi har veldig få tvister. Vi har selvsagt noen uenigheter om ting som oppstår, og så løser vi det underveis. Det har vi gjort i samtlige av våre byggeprosjekter. Samtidig har vi mye mindre uenigheter om grunnleggende ting som byggherre og entreprenør historisk har diskutert. Det har vi – i stor grad – eliminert. Endringskravene i våre kontrakter – i prosent – er mye mindre enn hva det normalt sett ville vært i tilsvarende prosjekter tidligere. Vi er på budsjett, og reduserer dessuten kostnadene i flere tilfeller. I ytterste fall kan vi snakke om betydelige prosenter spart.

– Vi er veldig klar over at vi er en viktig pådriver og premissleverandør i markedet. Det er en rolle vi tar veldig alvorlig, og det er et mål for oss at vi klarer å få aktørene til å strekke seg – på en hyggelig måte. Tidligere har vi hatt bonusordninger knyttet til BIM og 3D-modellering. Det har vi ikke lenger, for det er mer integrert. Men vi har tildelingskriterier når vi jobber med utvelgelse av samarbeidspartnere. Mye kan ligge i det, som klimaregnskap, digitalisering og andre elementer. Dette gjør at vi tillater de som har de beste løsningene utover pris, kan stikke av med kontraktene. Det er en viktig årsak til at vi lykkes med å utfordre aktørene i næringen.

– Det er viktig å belønne innovasjon, og å se etter de smarteste løsningene der ute. De som kan vise oss slike kvaliteter, er de som vinner våre oppdrag.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur