Fra venstre Gustav-Erik Blaalid (juryleder og ansvarlig redaktør i Skipsrevyen), samferdselsminister Knut Arild Hareide, Torbjørn Bringedal (LMG Marin), Endre Matre (Westcon Ølen) og Heidi Wolden (Norled) Foto: Helge Martin Markussen/Skipsrevyen
Publisert: 09.09.2021 

Verdens første hydrogenferje ble Ship of the year

MF Hydra til topps i prestisjefull kåring – som tredje ferje på et av Statens vegvesen sine ferjesamband.

Norled-ferja MF Hydra, som går på riksvegferjesambandet Hjelmeland – Nesvik, gikk til topps i årets utgave av Skipsrevyens kåring Ship of the year.

Det samme har tidligere MF Ampere gjort – i 2014 som verdens første helelektriske fartøy.

I 2000 var det MF Glutra (bygget for Møre og Romsdal Fylkesbåtar) som ble hederen til del. Glutra var den første bilfergen i verden som ble drevet med flytende naturgass (LNG).

Kåringen og juryens dom

Ship of the year har som mål å fremme norsk skipsbygging. Kåringen har siden starten på 90-tallet blitt fulgt av shippingmiljø over hele verden.

MF Hydra. Foto: Norled

Det er årlig tre kandidater i Ship of the year-kåringen. Kravet for å nominert er at skipet skal være ferdigbygget eller under bygging i Norge i konkurranseåret.

I juryens begrunnelse konstateres det at årets vinner, MF Hydra, scorer høyt på alle de tre hovedkriteriene: Teknologisk innovasjon, lavutslipp og overførbarhet.

– Gjennom MF «Hydra»-prosjektet blir det etablert kunnskap, prosesser og rutiner for godkjenning som vil komme fremtidige hydrogenprosjekter til gode. MF «Hydra» har gått opp en vei som danner modell for fremtidens skipsfart, uttaler juryen.

Den har bestått av Skipsrevyen-redaktør Gustav-Erik Blaalid (juryleder), Sverre Steen (instituttleder på Institutt for martin teknikk ved NTNU) og Lars Gørvell-Dahl (bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri).

Ministeren delte ut

Markeringen fant sted om bord på ferja. Samferdselsminister Knut Arild Hareide var den som sto for utdelingen under overfarten fra Hjelmeland til Nesvik.

– Dette viser at klimavennlig innovasjon skapes i et best mulig samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, sa han.

– Kan flytte fjell

Camilla Røhme har vært Statens vegvesens prosjektleder for MF Hydra. Hun var til stede under høytideligheten om bord på ferja.

– Gratulerer til Norled og resten av teamet bak Hydra. Det er imponerende hvordan Norled har bidratt til å brøyte veien for å gjøre verdens maritime næring grønnere. Selskapet har vært i front på energieffektivisering, elektrifisering og nå hydrogen.

Utslippsfrie ferjer er viktige bidrag for å øke tempoet i CO2-kuttene i nasjonal og internasjonal skipsfart.

– Hydra og Ampere er eksempler på at når besluttende politikere, ansvarlig departement, ledelse og ansatte i utøvende etat, rederiene og leverandørindustrien alle vil det samme kan det flyttes store fjell på kort tid, understreker Røhme.

Statens vegvesen er opptatt av å gi næringen forutsigbare rammer.

– Om rederiene og deres underleverandører skal kunne satse og lykkes, må vi som innkjøper være forutsigbare og tydelige. Basert på erfaringene fra utviklingskontrakten som ledet frem til Hydra, har vi lagt konkurransen om hydrogendrift på Vestfjordsambandet (riksveg 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes) ut i markedet, avrundet Røhme.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur