Emner
Publisert
11.01.2018

Verdens mektigste vannkvinne

President Diane d'Arras er en tungvekter innen verdens vannmiljø, og leder verdens største nettverk for vannprofesjoner. d'Arras mener Norge kan bidra til å overvinne noen av de mest kritiske vannproblemene som menneskeheten har stått overfor. Hun har en appell til den norske statsministeren. Diane d'Arras treffer jeg under et varmere himmelstrøk like før hun tiltrår […]

President Diane d'Arras er en tungvekter innen verdens vannmiljø, og leder verdens største nettverk for vannprofesjoner. d'Arras mener Norge kan bidra til å overvinne noen av de mest kritiske vannproblemene som menneskeheten har stått overfor. Hun har en appell til den norske statsministeren.

Diane d'Arras treffer jeg under et varmere himmelstrøk like før hun tiltrår som president for International Water Association (IWA), verdens største nettverk for vannprofesjoner. Målet er å fremme standarder og beste praksis innen bærekraftig vannforvaltning. d'Arras har vært aktivt medlem i IWA i mange år.

Mitt program som president? Vi må huske at IWA er en frivillig medlemsorganisasjonen, sammensatt av medlemmer drevet av ønsket om å endre verden positivt. Jeg ønsker derfor å bidra til at organisasjonen kan utvikle seg til å legge forholdene enda bedre til rette for medlemmene, slik at de kan arbeide godt sammen i de ulike arbeidsgruppene som er sammensatt av IWA. Det andre er eksternt, hvordan organisasjonen kan synliggjøre de teknologiske mulighetene som må til for å løse verdens vannutfordringer overfor ulike politiske miljøer. Forsknings- og utviklingsmiljøene må forstå hva sluttbrukerne av vannet har av behov og hva de vil. Her sitter politikerne på nøklene. Derfor må disse miljøene møtes oftere.

Jeg ser også at IWA må åpne seg mer mot utviklingsland, siden det er her vannbehovene er størst. Over tid er jeg overbevist om at vi vil se mange nye, gode ideer oppstå her, som vil bli del av morgendagens utviklete verden. Det har sammenheng med at der utfordringene er store, oppstår det innovasjon. Man er mer åpne. I Europa har vi stagnert, og vil gjøre tingene slik vi alltid har gjort. Det er ikke nødvendigvis bare en fordel, sett i lys av konsekvensene av klimaforandringene, sier hun.

d'Arras startet sin karriere som ingeniør hos franske vannmyndigheter, og fikk straks ansvaret for finansieringen av forskning og teknologiutvikling innen drikkevann og distribusjon av ny teknologi til kommunale vannverk. Etter det skaffet d'Arras seg lang erfaring hos private ingeniørselskaper spesialisert på forskning og utvikling. Hun kom til topplederstillingen i IWA fra Suez Water Europe, del av et fransk multinasjonalt selskap med 82.536 ansatte og virksomheter innen vann, elektrisitet og naturgass og avfallshåndtering fordelt på 70 land. d'Arras var visepresident.

Første kvinnelige leder for IWA

Diane d'Arras er den første kvinnelige presidenten i Imed orske statsministeren? sier hun. e en fordel, alltnternational Water Association.

Jeg pleier å si at jeg er den første virkelig synlige kvinnen i organisasjonen. Det har vært og er mange andre kvinner i IWA. At jeg har blitt leder viser at verden går framover, om litt sakte, sier d'Arras.

d'Arras forteller at i sammenheng med vann er det to type kvinner, de som har vann som del av sitt yrke og kvinner som konsumenter av vann.

Som profesjonelle er kvinner opptatt av å tenke på kvinner, siden de fleste av våre sluttbrukere er kvinner – og tradisjonelt sett mer enn menn – siden det verden over er kvinner som konsumerer mer vann på grunn av matlaging og renhold av hus og ytelser til familiemedlemmer. Dette perspektivet preger også meg, sier hun.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur