Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vi kan bygge lange og lette hengebruer
Vi kan bygge lange og lette hengebruer

Vi kan bygge lange og lette hengebruer

EMNE: Hengebru
PUBLISERT: 08.June.2018

Det er nødvendig med ny teknologi for å kunne krysse de lange og brede fjordene på Vestlandet ved hjelp av hengebruer. Michael Styrk Andersen har forsket på hvordan vi kan bygge og drifte hengebruer som er over to kilometer lange.

I sitt doktorgradsarbeid har han bidratt med viktig kunnskap om hvilke brudekker som både er lette (det vil si at de veier lite), samtidig som de er aerodynamisk stabile ved lange spenn.

Jeg har funnet ut at det er mulig å bygge lette og aerodynamisk stabile hengebruer med spenn på over to kilometer ved hjelp av et nytt type tverrsnitt på brudekket som jeg presenterer i avhandlingen min, sier Andersen. Dette kan sannsynligvis også brukes til enda lengre spenn, sier han.

Løsningen kan være å bygge tre brudekker ved siden av hverandre

I løsningen hans flyttes all trafikk inn i dobbeltspor midt i brua. På hver side av denne festes det så egne brukasser til sykkel- og gangvei.

Jeg har utført vindtunnelmålinger og testet mange forskjellige bruseksjoner for å se hvordan de reagerer på å bli utsatt for vind opptil 88 m/s (liten storm)

Michael Styrk Andersen

På den måten kan man optimere brudekkets vekt og se om det er mulig å bruke lette komposittmaterialer uten at det går utover stabiliteten, sier Andersen.

Beregner vindlaster

Jeg har utført vindtunnelmålinger og testet mange forskjellige bruseksjoner for å se hvordan de reagerer på å bli utsatt for vind opptil 88 km/t (liten storm). Jeg har også jobbet med å videreutvikle de matematiske modellene vi har for å måle vindlast, forklarer Andersen.

Hele hensikten med arbeidet er å sikre at vi bygger hengebruer som tåler å bli utsatt for kraftig vind uten at det oppstår for mye bevegelser i bruene. Da slipper vi å måtte stenge bruene i perioder med dårlig vær, og det er det jo ganske ofte på Vestlandet! Da jeg begynte hos Svend Ole Hansen Aps, hadde jeg fornøyelsen av å diskutere Laust Tophøjs flat plate- modell med ham. Etter lang tids hardt arbeid knekte han koden. Det var utrolig spennende å se og 100 % hans fortjeneste!

Michael Styrk Andersen har oppnådd doktorgraden ved Syddansk Universitet (Odense) med avhandlingen “Bridge Aeroelasticity and the Non-Flutter Design Principle for Long Span Bridges”.

Mest Lest

Etter planen i Stavanger

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Storsatsing for å få alkolås inn i norske anleggsmaskiner

Ble utnevnt til “verdens beste”

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

Vasker ut lønnsomme ressurser

En sensor gjør mer enn du tror

Tre tilbydere videre i konkurransen om bygging av Intercity ved Eidsvoll

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Gjennom Ulriken

Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang

Ny havn planlegges i Kirkenes: Knytter Asia til Europa

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

Bedre løsninger med blågrønn infrastruktur

Strengere krav til entreprenører på veiprosjekter

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Bane NOR takker NCC

Fare for ny flomtopp

Blir største kontrakt gjennom tidene

Anlegg har noe å lære fra bygg

Digitalisering gir godt samarbeid på E6

Gjennombrudd – RailCOMPLETE skriver norsk jernbanehistorie

Tøffe krav gir god prosjektering

Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn

Signerte milliardkontrakt i Gøteborg

Buskerudbyen får 160 millionar kroner til kollektivtransport, sykkel og gange

Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF

Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring

Solvik-Olsen på inspirasjonsmøte hos rådgiverbransjen

Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000

Betongheller som renser luften

Passer på havet

Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Hvordan kan planter bidra til å få vannet bort fra veibanen?

Utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre

Samlet løft for VDC

Chatbot-sykkel stakk av med seieren i innovasjonskonkurranse

Tidsreise for minister

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Billigere vei i vellinga

Elektrisk energi er fremtiden for transport på E39

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Første strekning med ERTMS rulles ut

Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Samferdselsministeren i Brussel: Skal diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

Mange gamle tunneler trenger oppgradering

Mapei leverandør til Follobanen

Studenter vil snu Rosenholm på hodet

Anleggsbransjen blir stadig grønnere

Nye E18: Fikk folk med på veien

Digitalisering av bransjen

Ny bypakke for Bergen

Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

I dag: har produsert Mapress pressfitting nummer en milliard

Arbeidet med E16/Vossebanen Arna – Stanghelle er i gang

Kontraktene må forståes og utvikles

Et gigantprosjekt under bygging

Trikkebyen Oslo blir universelt utformet med nye trikker

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Miljøfartsgrense er et viktig og riktig tiltak i Oslo

Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Hologram på skinner

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

Multiconsult vinner fornybar-kontrakter i Pakistan

Felles bransje- og leverandørdag

Follobanen får ny standard for mobilnett

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Oslo er kåret til miljøhovedstad

Skal bygge fremtidens digitale jernbanenett

Leverer kjørestrømløsninger til Bybaneutvidelsen i Bergen

Knust skifer kan bli vei og strøsand

Signerte veikontrakt på 4 milliarder

Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Ja til digitalisering

Jernbaneforum: -Suksess gir også utfordringer

Bergensbanen: Planar for 2018

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

Jernbaneskolen skiller utdannelse for lokomotivfører og infrastruktur

Først med miljødeklarasjon på pukk i Norge

Ny E134-milepæl: Over ett år uten skade med fravær

Vanskelig å få godkjent nye bolter

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Trafikkavtalen med Go-Ahead er signert

Med ønsker om et grusomt nabolag

Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer

Trenger penger til utstyr og kompetanse

Skal utvikle Islands hovedflyplass