Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vi lager broer med 100 års levetid
Vi lager broer med 100 års levetid Illustrasjon: Vianova Baezeni

Vi lager broer med 100 års levetid

– Vi har nok en mye lengre perspektiv enn man noen gang tidligere har hatt når vi bygger dagens broer, og et av mange felt vi er opptatt av, er hvordan broene skal vedlikeholdes, spesielt siden det blir en flytende konstruksjon. Dette er avgjort ingen enkel prosess, men vi legger ned betydelig innsats i å løse den på best mulig måte.

EMNE: Bru
PUBLISERT: 05.November.2019

Overingeniør Roar Pedersen har ansvaret for FDV i fjordkryssingen av «Fergefri E 39 Bjørnafjorden», og er derfor spesielt opptatt av hvordan man bedre skal kunne vedlikeholde broer i fremtiden, og ikke minst hvordan dette kan sikres innenfor økonomiske rammer.

Utfordringer

Hva opplever dere som de største problemene?

– Det er klart at dette byr på store utfordringer. Om vi skal sikre en god økonomi, og ikke minst en forutsigbar vedlikeholdsfrekvens for de broene vi bygger nå, må vi støtte oss til de konsulentene som er leid inn for å gjøre det vi kaller studiejobben, og så bringe dette videre inn i prosjektfasen. Vi er om lag midt mellom de to fasene nå, og det betyr at vi skal forsøke å få de forskjellige elementene til å arbeide godt sammen – ikke bare i teorien, men også i praksis.

Skulle ikke det gå bra da?

– Det kan man gjerne tro, men det er overhode ikke så enkelt som man kanskje kan se for seg. Du kan for eksempel ha en aldeles glimrende stålkvalitet med uhyre lav korrosjon, slik som man har brukt i marinefartøy hos det svenske sjøforsvaret. Det heter «superduplex». Dette produktet fungerer enestående i skvalpesonen, men det er utfordringer tilknyttet grensesnittet mot karbonstålet og malingsystemet som skal brukes på resten av brua, som vi først må teknologikvalifisere. Det samme gjelder for de elementer som skal legges under vann.

Hva gjør dere da?

– Vi har heldigvis fått til et foreløpig samarbeide med både malingsprodusenten Jotun og ikke minst offshoremiljøer som gjør at vi skal kunne forske på – og prøve ut malingskvaliteter før de skal påføres første gang.

Gjøre valg

Dette betyr antagelig at det må gjøres en del strategiske valg på et ganske tidlig tidspunkt i prosjektene?

– Det er helt riktig, og da gjelder det å være hands-on på disse valgene hos de konsulentorganisasjonene som tar designavgjørelsene som påvirker FDV. De har, forståelig nok, ikke det samme perspektivet på konsekvensene av dette som oss, men det skal ikke brukes som noen unnskyldning eller forklaring i forhold til tidligere prosjekter, men det er et faktum at det er slik. Da må vi finne måter å arbeide på som gjør at vi faktisk kan få en viss påvirkningskraft, og ikke minst skaffe oss argumenter for at oppgavene må løses akkurat slik vi påpeker. Vi må ha perspektiver som bør kunne stå seg også om 20 og 60 år, for vi skal som sagt bygge broer som er like gode innenfor et 100 års perspektiv. Derfor må vi nok innse at vi må tenke noe annerledes enn før, slår han fast.

Hvor viktig er designet i et slikt perspektiv?

– Det kan være svært viktig. Poenget er at vi skal ha en bevissthet også rundt dette, slik at malingssystemer, design, brukasser og rekkverk spiller sammen med resten av prosjektet, slik at vi kan sørge for å produsere mest mulig vei for pengene – og viktigst at brua skal være så tidseffektiv og økonomisk å vedlikeholde som mulig, spesielt i et så langt tidsperspektiv som vi skal ha nå, sier han ettertenksomt.

Optimist

Kommer dere til å få til dette da?

– Ja, vi er sikre på å løse de utfordringer vi står overfor, men vi må bare være bevisste på at de faktisk ER utfordringer, og sette inn ressurser for å løse det. For eksempel har vi et småskalaprosjekt gående sammen med Jotun, og vi har fått stor velvilje fra Lerøy på deres erfaringer på korrosjon på sjøforankringer, og jeg ønsker spesielt å trekke fram hjelpen vi har mottatt fra Teekay Petrojarl, slik at vi kan se på de faktiske forholdene i marine miljøer, og ikke minst se hva som er gjort før. Da kan vi lettere bruke observasjoner og forskningsresultater til å implementere løsninger som sørger for mer solide broer, og ikke minst robuste vedlikeholdsprogrammer som vi stå seg også i flere tiårs perspektiver, sier en optimistisk Rune Pedersen.

Hva vil det bety at det er såpass store dimensjoner på det dere skal bygge?

– Det er klart at det vil ha mye å bety. Såpass store volumer er ikke akkurat hverdagskost her i landet, og det påvirker også kravene til vedlikeholdsprogrammer. Når mange forskjellige teknologier, som hver for seg kan være både robuste og gode, kan man likevel få overraskende problemstillinger når de skal brukes sammen, forklarer han.

Mest Lest

Vil finne nye løsninger for fornybar energi

Nye Bergen lufthavn er 1 år 17. august

Forsker på ITS-løsninger for autonome ferger og skipsfrakt «on-demand»

Vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar

Fremtiden kommer ikke brått

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Snart utlysning for Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Ny daglig leder for NRC Group i Norge

På vei inn i moderne mobilitet

Autonom transport møter mennesker

90 millioner kroner til kollektivsatsing i Kristiansand

Bane NOR digitaliserer jernbanen – storkontrakt til Thales

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Vi lager broer med 100 års levetid

Lanserer verdens første digitalt integrerte krafttransformator

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Flirt-tog nr 100 overtatt

Miljøhensyn tungtveiende ved bygging av dansk bro

Slik påvirker arbeidet på jernbanen togtrafikken i sommer

Ny stasjon på Ringeriksbanen kan gi ny by i Bærum

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

Nytt system for gate- og steinbelegg

Arrangerer byfrokost om sikkerhet og byutvikling

Utvikler instrument for å måle avstand til grunnfjell

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

Follobanen nominert til tunnelpris

Norsk Bergindustri 10 år

Storsatsing for å få alkolås inn i norske anleggsmaskiner

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

Vegdirektøren advarer mot å se lett på oppsplitting av driftskontrakter

Beskytter vår mest verdifulle naturressurs – vann

Hvorfor øker problemene for underentreprenørene?

Sommerjobb på gigantprosjekt

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Blir største kontrakt gjennom tidene

Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

– Intet skal være tøffere enn toget

Norsk jernbane skal bli en av de fremste i verden på digitalisering

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Valgt til å rehabilitere Vålerengtunnelen

Veidekke skrev kontrakt med Bane NOR

Planer for ny lufthavn presenteres for bystyret i Bodø 8. februar

Signerte storkontrakt med Skanska Norge

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Vegvesenet: Vi skal svare på utfordringene

Usikkert om man kan få til nok lading

Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

Veimerking er viktig for trafikksikkerhet

Delte meninger om elektromagnetiske felt

Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

Klima og bærekraft i samferdselsprosjekter

Lanserer helt ny standard for vann og avløp

NSB og Nettbuss skifter navn til Vy

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Ny håndbok N200 om vegbygging

Muligheter for god urban infrastruktur

Ferdigstiller arbeidene under Ekeberg for Bane NOR på Follobanen

E6-utbyggingen: Nå har fuglene førsteprioritet i Åkersvika

Nominert til internasjonal BIM-pris

Smart teknologi kan gi bedre mobilitet og mindre trafikk

Bru i rute

250 arbeidere i sving

Asfalterer Norge på langs – og vel så det

Norgesglasset vant bransjepris

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Kaster du avfall i toalettet?

Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

Hvordan kan planter bidra til å få vannet bort fra veibanen?

Støyutsatt nabo fikk æren av å skyte gjennomslagssalven

Ytterligere 25 Flirt-tog bestilles

Blir nye direktør for Samferdsel og byutvikling

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Veien mot et smartere Bergen

Norconsult har vunnet viktige rammeavtaler innen sikkerhet

Vil endre måten du jobber på

Rambøll med ny avtale for bybanen i Bergen

Meglingen pågår fortsatt

Brann i tunnel – et skrekkscenario for de fleste

Avinor forbereder utbygging på Tromsø lufthavn

Brynseng stasjon skal fornyes

Tiden er inne for å søke Norsk Lyspris 2018

VR gir bedre prosjektering

Tar i bruk hele «verktøykassa» på Sørumsand stasjon

Flyvende start for CDE partner i Skandinavia

Kjøper Norges første elektriske fly

Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst

Vann vår usynlige ressurs

Vant pris for årets beste vitenskapelige artikkel

Norges første elektriske flyturer