Modell av nytt kryss mellom E18 i Lierbakkene og ny E134 mot Spikkestad og Oslofjordforbindelsen. Kalt Viker-løsningen. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 18.11.2022 

Viker-alternativet enstemmig vedtatt i Lier og Asker

Kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18 er nå enstemmig vedtatt i Lier og Asker kommune.

– Vi er glad for at kommunedelplanen ble enstemmig vedtatt i begge kommuner, sier prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.

Prosjektet jobber nå videre med forberedelser til reguleringsplanen, blant annet ved å vurdere trafikkforholdene på E18.

Vikerløsningen starter ved Viker gård under Reistad nederst i Lierbakkene. Her skal ny E134 gå i fire kilometer lang tunnel fram til Daueruddalen ved Asker grense og videre med veg i dagen fram til Dagslett ved Spikkestad.

Dagslettkrysset mellom lokalveien og E134 i Spikkestad. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur