Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vil ha mer sprøyt i tunnelen
Vil ha mer sprøyt i tunnelen Foto: Tor Inge Unhjem / Statens vegvesen

Vil ha mer sprøyt i tunnelen

Fremtidens tunnelprosjekter blir etter hvert utslippsfrie, mener sjefforsker hos Sintef Eivind Grøv. Men for å få til det trenger vi et alternativ til plass-støpt betong.

EMNE: Tunnel
PUBLISERT: 28.October.2019

– Det meste vi gjør her i verden, skjer fordi det kommer et krav. Entreprenører og leverandører innretter seg etter krav fra byggherrenene. Altså må det være gjennom kontrakt og tilbudsevaluering, samt honorering, at det grønne steget blir tatt. Kommer det et krav om at det ikke skal brukes fossilt brensel, vil ting skje naturlig. Noen byggherrer er der allerede.

Sparker gjerne litt på leggen

Tunnel-nestoren Eivind Grøv liker utfordringer. Etter mer enn 30 år i næringen, ivrer han fortsatt for innovasjon og bedre bruk av ressurser. Særlig bruk av sprøytebetong. Og merker han at byggherrer og entreprenører henfaller til stagnasjon på miljøets bekostning, går han heller ikke av veien for en provokasjon. Målet er – som alltid – å gjøre næringen litt bedre.

Foto: SINTEF

– Det er viktig at jeg på vegne av et uavhengig institusjon både tør sparke fagmiljøet litt på leggen, og at jeg samtidig har noen solskinnshistorier å fortelle om det vi driver med. Vi har jo alle et ønske om hele tiden bli bedre. Da kan vi ikke skjule ting, fordi det ikke er behagelig å prate om. Det er bedre å få det opp i dagen, og lufte det ut. Det er viktig å lære av de feilene vi gjør. Det er når vi begår samme tabbe igjen, at vi virkelig gjør noe feil.

– Jeg tror vi kommer dit en gang i nær fremtid at vi kan ferdigstille selv store tunnelprosjekter uten CO2-utslipp. Teknologien for lastebiler og annet tungt anleggsutstyr som går på fornybar energi er her allerede, men fordelene må utnyttes bedre. Også gjenbruk av tunnelmasser er viktig i denne sammenhengen.

Skal forske på sprøytebetong

Det viktigste grepet vi kan gjøre i dag, er å droppe plasstøpt betong. Alternativet Grøv ivrer for er sprøytebetong, som blir sprøytet på veggen ved hjelp av trykkluft. Et av anvendelsesområdene til sprøytebetong er nettopp bergsikring.

– Sprøytebetong er allerede et godt produkt, men vi må gjøre det enda bedre. Vi ser at det i stadig større grad blir brukt som en permanent «lining». Det er mange faglige krefter som jobber for å få spredt kunnskap om dette produktet ut til aktører rundt om i verden, det er med andre ikke begrenset til norske tunnelanlegg.

– Vi i Sintef, sammen med NTNU, NGI og andre partnere, starter i disse dager opp prosjektet Supercon, for å gjøre sprøytebetong til et mer forutsigbart produkt. Vi hadde kick-off for prosjektet 25. juni, og vi snakket om at dette prosjektet skal bli en ‘game changer’. Betongen skal bli et renere produkt med tanke på CO2-avtrykk. Vi skal også gjøre konstruksjonene våre slankere. Altså mindre energiforbruk til transport, men også mer gjerrig materialbruk.

– Prosjektet vi gjennomfører er med industripartnerne; AMV, BASF AS, Bekaert Maccaferri, Bever Control, Elkem, Entreprenørservice, NORCEM, SWECO Norge AS, Veidekke Entreprenør AS og Wacker Chemicals. Vi skriver kontrakt i disse dager med Norges forskningsråd, som skal støtte prosjektet finansielt. De bidrar med 80 prosent av prosjektsummen, som er i underkant av 18 millioner kroner. Målet er å etablere en større forståelse for sprøytebetong. Vi skal også øke levetiden og redusere tykkelsen.

Hårete mål

– Det blir også gjort et forsøk på å gjøre denne betongen vanntett. Det er nok det mest hårete målet. Vi samarbeider også med de som forsker på kunstig intelligens. Flere bærer på tanker om hvordan de skal kunne robotisere sprøytebetong-applikasjonen. Der er det veldig mye å hente med tanke på den endelige kvaliteten på produktet.

– Vi har med både Nye veier, Statens vegvesen og Bane NOR som støttespillere. De bidrar ikke finansielt, men vi håper vi får tilgang til noen av deres prosjekter. Der vil vi kunne gjøre testing av applikasjonen, og kanskje kan vi der også få anledning til å se hvordan dette produktet oppfører seg over tid – når vi har fått det på tunnelveggen.

Supercon har et tidsperspektiv på fire år.

 

Mest Lest

Trafikksikkerhet må ikke tas for gitt

Anlegg har noe å lære fra bygg

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Blir størst i Norden

Tre tilbydere skal konkurrerer om å bygge nytt E6-kryss i Moelv

Leverer kjørestrømløsninger til Bybaneutvidelsen i Bergen

Vegvesenet setter preg på Arendalsuka

Gjennomførte Norges første elektriske flygning

Fortsatt høy aktivitet for NRC Group

Farlige feil på rekkverk

Partiene garanterer for grundig utredning

Planprogram ut på høring

Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger

Hunder har snust opp sprengstoff på 500 steder

New York ser til Oslo for å bygge smartere byer

Grønt nettverk for anleggssektoren

Verdens mektigste vannkvinne

Vil bygge bro med åpenBIM

Kjapp legging av belegningsstein

Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

Slik blir Bekkelagsbadet

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Årets sommerkontor går på skinner og vei

Erna Solberg til arrangement om smarte byer

Folk er lei av dårlige veier

Statsbudsjettet: Holder trykket på vegprosjektene

Microgrid drevet av vindmølle og solceller

Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Kontraktene må forståes og utvikles

Store muligheter i flytende solenergi

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Norgesglasset vant bransjepris

Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

Mobil asfaltfabrikk klar til Tvedestrand-Arendal

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

Spordrift er der de skal være

Sparer millioner på god flåteflyt

Stort jernbaneløft ved Egersund

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

– Seriøse aktører tjener på Vegvesenets «karakterbok»

Hackathon for heldigitalt bruprosjekt

Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner

Leverer elektroinstallasjoner til nytt konsern- og FoU-senter for Jotun

Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang

Effekten av to år med rushtidsavgift i Bergen

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

Raskare utskifting av gamle tog i Trøndelag

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

Vegvesenets mål: Regionreformen skal ikke føre til ulempe for trafikantene

Smarte byer: Smarte gatelys

Norske veier blir stadig bedre – og sikrere

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Skal fornye IT-systemet bak bompengene våre: Nå blir bompengestasjonene smartere

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Modellerer fremtidens mobilitet

Hydrogen er fremtiden for lastebilnæringen

Storstilt oppgradering av Kongsvingerbanen

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

Avinor forbereder utbygging på Tromsø lufthavn

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Vann vår usynlige ressurs

Suksess for klimavennlig asfalt

Bompenger er et nødvendig onde

Nye prosjekter ut på anbud

Strides om byvekstmilliardene

Ytterligere 25 Flirt-tog bestilles

Hovedbanen Nord skal utredes

Mye vindkraft under bygging

Status etter et år med rushavgift i Bergen

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

Vegdirektøren advarer mot å se lett på oppsplitting av driftskontrakter

Få vannledningen inn i huset ditt – uten å grave

Tester nytt tunnelløp – med tunnelløp

Kortreiste trebruer til E6

Får Norge verdens lengste flytebro på Ferjefri E39?

Osram gjør Oslo til en smart by

2.300 medarbeidere gikk gjennom syv ulike fokusområder

Hamar 2074 – scenarioer for byutvikling

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

Støyskjerming permanent og midlertidig

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Inviterer til folkemøte om ny E39

39 elbusser på Nedre Romerike

Asfalt er blitt stadig grønnere

Assemblin fikk rørarbeidene i Fyrstikkalléen

Banebrytende bruarbeid

Hyperloop’en rykker stadig nærmere