Illustrasjon: Leif J. Olestad
Publisert: 20.01.2022 

Vil kutte utslipp fra godstog med hydrogen

CO2-utslipp fra tog i Norge stammer fra jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert. Med grønt hydrogen kan utslippene også herfra kuttes til null. Disse utslippskuttene vil selskapene Norwegian Hydrogen og Onrail nå samarbeide om å realisere. – Om vi lykkes med dette prosjektet vil det også ha betydning for realisering av utslippskutt på internasjonale jernbaner, sier CEO i Norwegian Hydrogen, Jens Berge.

Mens det i utlandet finnes noen persontog drevet av hydrogen som energibærer, er det svært få eksempler på godstog trukket av hydrogenlokomotiv. Godstog veier typisk 1.000 tonn og fordrer masse krefter. Det forteller CEO i Onrail, Henning Aandal. Togselskapet han leder, opererer i dag godstog mellom Oslo og Åndalsnes, og vil i løpet av året også starte opp på Nordlandsbanen. Det nye godstoget mellom Fauske og Oslo vil ha fem ukentlige avganger i hver retning.

– Vi har allerede i dag de mest miljøvennlige hybridlokomotivene i bestilling, men ønsker å strekke oss mot nullutslipp. Da er det for oss helt naturlig å utforske muligheten for hydrogen.

Raumabanen som pilot

Norwegian Hydrogen produserer og distribuerer grønt hydrogen i Norge og Norden. Selskapet er også i gang med en stor satsing på fylle- og bunkringsinfrastruktur rettet mot transportsektoren.

– Vi har allerede sikret oss arealer for produksjon av grønt hydrogen i Rauma, og har store ambisjoner om å bidra til å kutte utslipp gjennom å levere grønt hydrogen til jernbanen. For oss var det derfor en perfekt match når vi møtte Henning og Onrail og hørte om deres ambisjoner, sier Berge. Raumabanen er en av få togstrekninger i Norge som ikke er elektrifisert og hvor elektrifisering er vanskelig, og den egner seg derfor svært godt som pilot for hydrogendrevne tog.

Stort potensial

– Vi er veldig glade for å starte dette arbeidet med Raumabanen som pilot. Vi ser også på andre steder der det kan være aktuelt å benytte hydrogen som energibærer for tog. Internasjonalt er det ikke mye som er gjort på området, så det er stort potensiale utenfor Norges grenser for de løsningene vi i fellesskap håper å finne.

Berge i Norwegian Hydrogen er ikke i tvil om at samarbeid er veien å gå:

– Vi ønsker å hjelpe våre kunder i å redusere sine CO2-utslipp ved hjelp av grønt hydrogen, og da må vi gå sammen med de på veien i å finne de beste løsningene. Dette samarbeidet er akkurat slik vi ønsker å jobbe med kundene våre.

Har inngått samarbeidsavtale

Onrail og Norwegian Hydrogen har inngått en samarbeidsavtale som innebærer at de skal legge ned felles innsats for å avklare hva som finnes av teknologi og hva som er teknisk mulig når det gjelder å bruke hydrogen som energibærer på norsk jernbane. Overgangen til bruk av hydrogen på tog krever innovasjon og å drive utviklingen av tekniske løsninger fremover. Samarbeidet vil i stor grad fokusere på dette i første fase.

Kunde heier på nytenkning

Bring Intermodal er en storkjøper av transporttjenester i Norge, og en viktig kunde av Onrail i dag. De er meget fornøyde med at Onrail nå ser på muligheten for å kutte sine utslipp og stiller seg bak hydrogensatsingen.

– Posten Norge, som eier Bring Intermodal, har satt miljømål på linje med Paris-avtalen, og da er det avgjørende at satsinger som denne lykkes. I den grad vi kan bidra med noe for at samarbeidet mellom Onrail og Norwegian Hydrogen skal bli suksessfullt, vil vi selvfølgelig bidra med det, sier daglig leder i Bring Intermodal, Stein Børre Johnsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur