Foto: Kasper Dudzik
Emner
Publisert
03.12.2020

Vinner kontrakt for tilstandsovervåking av jernbanesporveksler

Den langsiktige kontrakten dekker sensorutstyr og overvåking av 1000 av Trafikverkets sporveksler. Enkelt forklart betyr dette at Transportstyrelsens viktigste sporveksler er tilkoblet og gjort tilgjengelig online. Nøyaktig kunnskap om sporvekselens tekniske tilstand er et viktig skritt på veien mot mer effektivt jernbanevedlikehold og høyere sportilgjengelighet.

Vossloh Nordic Switch Systems har vunnet en strategisk viktig kontrakt fra Trafikverket for datastyrt tilstandsovervåking av sporveksler i Sverige. Prosjektet vil bli utført sammen med DB Systemtechnik GmbH, et datterselskap av Deutsche Bahn AG.

– Vi på Vossloh i Norden er utrolig glade for å kunne, sammen med det svenske Trafikverket, ta dette store og viktige skrittet mot et mer moderne og mer digitalisert svensk jernbanevedlikehold, sier Bertrand Gryspeert, administrerende direktør i Vossloh Nordic Switch Systems AB.

En viktig del for jernbanens funksjon

Den langsiktige kontrakten dekker tilstandsovervåking for til sammen 1000 sporveksler i den svenske jernbanen. Sporveksler er en viktig del av jernbanens funksjon. Samtidig er de en av de mest tekniske - og dermed også de mest vedlikeholdsintensive - komponentene i jernbanen. Ved hjelp av sensorteknologi registreres data om utvalgte parametere i sporet kontinuerlig, som automatisk overføres til Vosslohs skybaserte plattform. I plattformen blir data behandlet og konvertert ved hjelp av algoritmer basert på kunstig intelligens (AI) til råd for kunden.

Tilstandsovervåking gjør det mulig å nå klimamål

– Sensorbasert overvåking er den grunnleggende forutsetningen for et tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Resultatet av tilstandsovervåking er høyere tilgjengelighet til sporene, noe som er et sentralt krav for at det skal være mulig å flytte mer trafikk til jernbanen i fremtiden. Bare på denne måten er det mulig å oppnå FNs ambisiøse klimamål på mellomlang sikt. Kontrakten med det svenske Trakfikverket gjør det mulig for Vossloh å bruke sin unike og brede forståelse av jernbanesporets fysikk for å maksimere kundeverdien, sier Oliver Schuster, CEO i Vossloh AG.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur