Publisert
14.03.2018

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Nye Veier har redusert kostnadene med ca. 20 prosent for E6-utbyggingen mellom Ulsberg og Melhus sentrum. Samtidig er reisetida på strekningen forkortet med rundt 20 minutter. – I et drøyt år har vi arbeidet hardt med betydelige innsparinger, planendringer og tiltak for optimalisering. Nå kan vi slå fast at selskapets ambisjoner er nådd for Ulsberg–Melhus […]

Nye Veier har redusert kostnadene med ca. 20 prosent for E6-utbyggingen mellom Ulsberg og Melhus sentrum. Samtidig er reisetida på strekningen forkortet med rundt 20 minutter.

– I et drøyt år har vi arbeidet hardt med betydelige innsparinger, planendringer og tiltak for optimalisering. Nå kan vi slå fast at selskapets ambisjoner er nådd for Ulsberg–Melhus S, og det er gledelig, sier utbyggingssjef Lars Bjørgård ved Nye Veiers kontor i Trondheim.

Bjørgård føyer imidlertid til at dette ikke må bli noen «sovepute» for ytterligere optimalisering sammen med entreprenører og rådgivere i gjennomføringsfasen.

Kommunal nytenkning

Ifølge utbyggingssjefen bør de tre berørte E6-kommunene – Melhus, Midtre Gauldal og Rennebu – få mye av æren for de gode resultatene så langt. Uten deres evne til samarbeid og smidig nytenkning ville det vært langt vanskeligere å få gjennomslag for nødvendige kostnadskutt og Nye Veiers plan- og utbyggingsmetodikk.

I alle kommunene får vi stadig mer gehør for budskapet vårt om helhetlig og effektiv veiutbygging, basert på samfunnsøkonomisk nytte. Jeg tror også det blir forstått at Nye Veier er en lydhør og ubyråkratisk byggherre med korte beslutningslinjer, sier Bjørgård.

Vilje til omstilling

Han legger ikke skjul at det til tider kan være krevende å forklare hvorfor E6 Ulsberg–Melhus fortsatt er plassert såpass langt nede på Nye Veiers prioriteringsliste. (Hovedforklaringen er lavere trafikkmengde her enn på høyere prioriterte NV-strekninger.) Men alt i alt er utbyggingssjefen svært fornøyd med hvordan kommunale, regulerende myndigheter har tatt imot det ferske veiselskapet.

Glem ikke at vi har lansert vidtgående sparetiltak og traséendringer. Bare i Rennebu snakker vi om kostnadskutt på rundt én milliard kroner. Og hvis våre forslag vedtas, blir det meste av motorveien gjennom kommunen bygd i et helt annet terreng enn opprinnelig planlagt.

For å akseptere slikt kreves omstillingsvilje, og den ser vi i fullt monn i Rennebu. I Midtre Gauldal og Melhus er det også stor forståelse for at forandringer må til i norsk veibygging – og at Nye Veier er opprettet for å drive gjennom disse, poengterer Bjørgård.

Kutt på ca. 3 milliarder

Per i dag er de samlede kostnadene for den planlagte Ulsberg–Melhus-utbyggingen anslått til 12,7 milliarder kroner. Det hefter selvfølgelig noe usikkerhet ved slike estimater, men kostnadene ser ut til å ligge rundt 3 milliarder kroner lavere enn anslaget til Statens vegvesen før Nye Veier overtok ansvaret i 2016.

På mesteparten av nyveien mellom Ulsberg og Melhus sentrum blir det også fire kjørefelt med en fartsgrense på 110 km/t. Det betyr at reisetida på strekningen forkortes med om lag 20 minutter.

I tillegg til innsparinger ved traséendringer, er en rekke sparetiltak gjennomført. Blant de viktigste er enklere/færre kryss, kortere tunneler og rimeligere bruløsninger.

E6 Ulsberg–Melhus er delt inn i fire byggeprosjekter med følgende planlagte framdrift:

Melhus sentrum–Kvål
Start: 2019 (sommer)
Slutt: 2020/20121

Gyllan–Kvål
Start: 2021
Slutt: 2024/2025

Korporalsbrua–Gyllan
Start: 2025
Slutt: 2027/2028

Ulsberg–Vindåsliene
Start: 2024
Slutt: 2026/2027

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur