Illustrasjon: Kiwa
Publisert: 30.09.2022 

3D AI-gjenkjenning for store betongkonstruksjoner

Kiwa og Spotscale har signert en samarbeidsavtale for utvikling av morgendagens inspeksjonsteknologi ved hjelp av kunstig intelligens (AI), for å forutsi levetiden til betongkonstruksjoner.

Ved hjelp av AI (kunstig intelligens) er det mulig å bruke høyoppløselige dronebilder til å kartlegge svært små og til og med store skader på inspiserte objekter (f.eks. broer, demninger, kraftverk og vanntårn osv.). Med teknologien kan millioner av individuelle skader og defekter spores og kategoriseres på en måte som er umulig med tradisjonell inspeksjonsmetodikk. Fordelene for kundene vil være en enorm økning i kvalitet, tidsbesparelser og bedre kontroll over helsen til betongobjektet.

Betong er et av de viktigste byggematerialene i verden

På begynnelsen av 1900-tallet ble armert betong sett på som et materiale med lite eller ingen behov for vedlikehold og levetiden ble ansett som nesten uendelig. Dette har imidlertid ikke vist seg å stemme, og som en konsekvens er det i dag en mengde defekt infrastruktur og skadede bygninger rundt om i Europa.

Med Kiwas lange erfaring og unike kunnskap innen rådgivning, testing, inspeksjon og analyse av blant annet betongkonstruksjoner, er en stor mengde data tilgjengelig for opplæring av programvarens AI.

Kiwas rolle er å produsere et kvalitetssikret opplæringsmateriell med relevante skadetyper for programvarens AI, samt å validere utførelsen av inspeksjonene slik at de oppfyller kravene til inspeksjon og testing, noe Kiwa har god erfaring med, bl.a. fra kjernekraft.

– I dag gjør den automatiserte bildeanalysen og behandlingen av enorme mengder høyoppløselige bilder det mulig for maskinlæring å finne et stort antall små sprekker i ekstremt store strukturer. Dette krever imidlertid at denne enorme mengden informasjon kan struktureres i en 3D-modell for å gi en oversikt over feilene og deres størrelser på tvers av hele strukturen, noe som har vært umulig frem til i dag, sier Ludvig Emgård, gründer og administrerende direktør i Spotscale.

Takket være Kiwas ekspertkunnskap om og metoder for betonganalyse, sammen med de automatiserte maskinlæringsmetodene og menneskelige input og justeringer fra Spotscale, har resultatene av det felles utviklingsarbeidet potensial til å endre selve karakteren av hvordan inspeksjoner og livstidsanalyse av betong infrastruktur og bygninger gjennomføres.

– Kiwa ser for seg store muligheter fra vårt samarbeid med Spotscale. Deres unike programvare og AI kombinert med Kiwas unike ekspertise og kunnskap innen betongkonstruksjoner vil gi reelle fordeler for våre kunder og samfunnet generelt. Å jobbe forebyggende og øke effektiviteten reduserer kostnadene både på kort og lang sikt, sier Erik Landgren, administrerende direktør i Kiwa Sverige.

Samarbeidet setter Kiwa og Spotscale i spydspissen av strukturell helseovervåking av infrastruktur blant verdens største TIC-foretak.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur