Foto: Kjell Wold
Emner
Publisert
19.01.2020

50 år gammel tunnel i Numedal oppgraderes

Den 53 meter lange og 51 år gamle Rustandtunnelen på fylkesvei 40 i Numedal får nå en total rehabilitering.

Tunnelen fra 1968 er den eneste på fylkesvei 40 mellom Kongsberg og Geilo og ligger mellom Norefjord og Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Før tunneloppgraderingen startet ble den gamle anleggsvegen rundt tunnelen oppgradert og asfalter, og fungerer nå som omkjøringsveg.

Kort omkjøring - god trafikkflyt

– Siden omkjøringsvegen er så kort går trafikkavviklingen uten problemer, forteller overingeniør Walther Hjelvik i Statens vegvesen.

Nickolai-Thomas Seljesæther Berg er byggeleder for tunneljobben som Mesta utfører. Før tunnelen nå vann- og frostsikres var spesialhunder fra firmaet Eksplosivhunder, tidligere Forsvarets, i tunnelen for å snuse opp rester av gamle eksplosiver.

– Hundene registrerte i alt 10 funn av gamle sprengstoffrester både i og utenfor tunnelen, forteller Hjelvik. Dermed kan resten av oppgraderingen nå foregå i trygge former.

Øker høyden - ferdig til jul

Mesta regner med å ha jobben fullført til nyttår 2019/20. Den består i vann og frostsikring, fjellrensk og sikring med bolter og nett. Dessuten blir vegbanen i tunnelen trauet ut og senket, slik at ny frihøyde i tunnelen blir på 4,80 meter. Det skal også settes opp rekkverk langs vegen gjennom tunnelen og langs skjæringene på hver side av tunnelen. Dermed får også vegen i og på hver side av tunnelen en etterlengtet oppgradering i om lag 200 meters lengde.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur