Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay
Publisert: 21.05.2024 

9 lukkede tilrådninger

Samferdselsdepartementet har på innstilling fra Vegtilsynet formelt lukket 9 sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon, på veiområdet.

Statens havarikommisjon gransker ulykker på vei, og kommer med viktige anbefalinger for å forbedre sikkerheten på norske veier. Vegtilsynet følger opp at det blir gjennomført nødvendige tiltak basert på anbefalingene.

– Sikkerheten til trafikantene, gjennom god veiinfrastruktur, er vår høyeste prioritet, sier Vegard Hansen, direktør i Vegtilsynet. Vi er takknemlig for godt samarbeid med involverte parter som gjennom å iverksette ulike tiltak bidrar til kontinuerlig forbedring.

Blant annet har Statens vegvesen iverksatt tiltak for å bedre håndtere vinterdriften, og særlig følge opp føreforhold på utsatte og prioriterte vegstrekninger. I etterkant av Tretten-bru kollapsen har også Statens vegvesen informert eiere av trebruer om nødvendigheten av å etterregne og kontrollere disse strukturene for å hindre lignende hendelser andre steder.

Oversikten over lukkede tilrådninger finner du her:

Sikkerheitstilrådingar

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur