Foto: Zeektit AS
Publisert: 31.05.2022 

All time high for Zeekit

Zeekit skal levere til 34 nye driftskontrakter i Norge og 5 nye i Sverige. Etter årets rekordtildeling skal det nå installeres over 1000 nye GPSer, og ifølge selskapet har kontraktene en samlet verdi på 20 millioner NOK.

– Nå har vi et forhold til alle de norske entreprenørene, og denne sesongens tildelinger er en stor tillitserklæring. Bransjen er i utvikling og vi er stolte av å være den foretrukne digitaliseringspartneren for entreprenører og fylkeskommunale byggherrer, sier strategidirektør Per-Arne Ellefsen.

Alt brøytebilene gjør på veien registreres meter for meter. Bilene er utstyrt med avanserte sensorer som kommuniserer med et skreddersydd program der store menger data blir behandlet i sanntid og danner grunnlag for oppfølging av kontrakter og oppgjør til entreprenør.

Et mylder av ulike krav til datafangst

Statens vegvesen, Nye Veier og fylkeskommunene har alle sine krav til datafangst som krever spesialiserte oppsett. I tillegg kompliseres bildet ved at oppgjørsformene til Statens vegvesen har endret seg mye fra år til år. Kontraktene har lang levetid, og nye krav blir kun satt på nye kontrakter. Det betyr at Zeekit, byggherre og entreprenører må håndtere oppgjør i mange ulike former samtidig.

– For statlige kontrakter så har vi ulike oppgjørsformer på kontrakter fra før 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, og 2020. Som et eksempel har oppgjør for transport av plog har endret seg tre ganger, og det samme for salting. Nye krav driver kostnadene opp og kan skape friksjon mellom entreprenør og byggherre, jeg mener bransjen hadde vært tjent med mindre endringer i oppgjørsformer, sier Ellefsen.

Selskapet bruker om lag 10 årsverk hvert år på å tilpasse seg alle nye krav som kommer fra byggherrene. Fleetzeek, datafangstsystemet til Zeekit, er utviklet kontinuerlig siden 2004 og spesialtilpasset drift og vedlikehold.

– Vår styrke er evnen til å kombinere ledende IT kompetanse med solid innsikt i drift og vedlikehold. Vi må vite hvordan livet er for de som kjører bilene, for de som følger opp kontraktene og ikke minst hvordan vi skal håndtere data fra utstyret montert i bilene, sier Ellefsen.

Digitaliseringspartner

Norge er det viktigste markedet for Zeekit, men selskapet har vært i Sverige i noen år og vokser raskt. PEAB er en gigant i det svenske markedet, og de to nordiske aktørene har utviklet et tett partnerskap med en bred digitaliseringsagenda. PEAB bruker hele bredden i Zeekits portefølje: Kjørebøker, flåtestyring, digitale arbeidsverktøy og utkallingssystemer. Etter Zeekit nå har lansert Single Sign On er det enkelt å skifte mellom ulike digitale verktøy for PEABs ansatte.

– Vi skal kunne dekke de fleste digitale behov kundene har når de jobber ute i felt, PEAB bruker hele økosystemet vårt og det gir store gevinster i form av dataflyt i hele PEABs organisasjon og mellom arbeidsverktøyene. I tillegg så reduserer de kostnader og administrasjon ved å kun ha én leverandør. Det som er spennende er at flere av våre norske kunder også beveger seg i den retningen, sier Ellefsen.

 Men det er ikke egenutviklede spesialsystemer Zeekit leverer til PEAB, det er hyllevareløsninger som settes sammen for å møte PEABs unike behov. Skreddersydd hyllevare kaller de det.

Vi har jobbet på denne måten siden oppstart, og nå siste år ser vi at modellen har fått sterkt fotfeste i hele IT-bransjen globalt. Fordelen er betydelig redusert risiko og lave kostnader, nedsiden er at det ikke er 100 % skreddersøm. Heldigvis er det en gryende forståelse for at det beste er det godes verste fiende, også når det gjelder IT-systemer, sier Ellefsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur