– Det er nok mange kolleger som opplever det samme som oss: IT-anleggene er noe som bare skal fungere, og det legges ofte for lite planer i prosjektene før de legges ut på anbud. Om man da for eksempel trenger helikopter for å frakte ut anleggsutstyret, sier det seg selv at IT-kabler vil være en utfordring.
Publisert
08.08.2019

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

– Det er nok mange kolleger som opplever det samme som oss: IT-anleggene er noe som bare skal fungere, og det legges ofte for lite planer i prosjektene før de legges ut på anbud. Om man da for eksempel trenger helikopter for å frakte ut anleggsutstyret, sier det seg selv at IT-kabler vil være en utfordring.

IT driftsansvarlig Fred Pettersen og nettverksansvarlig Hans Anders Kværn i Veidekke er samstemte: det er langsiktig planlegging som gjelder. Men virkeligheten er ofte en annen, forteller karene:

Korte frister

Akkurat som i byggebransjen kortes fristene på anleggsplassene, og dette skjer ikke uten videre til byggherrenes fordel, minner de to om.

– Det hender jo at vi bygger store anlegg hvor det seinere skal være ganske omfattende og kanskje kompliserte IT-løsninger. Da er det overraskende å oppleve at byggherre ikke påbegynner arbeidet med IT-kabler og annet før bygget står ferdig. Hadde man lagt mer planlegging i dette fra begynnelsen av, kunne vi ha vært en ressurs for byggherre også på dette feltet.

– Er det mange avsides anlegg om dagen?

– Vi har blant annet bygget noen vindmølleparker, og skal å bygge flere. Disse ligger ofte både ulendt og avsides til, med de utfordringene det naturlig medfører: Kanskje er det ikke mobildekning der, og i alle fall ikke fiberkabler i umiddelbar nærhet. I slike tilfeller er det jo å håpe at man har tatt høyde for at det skal infrastruktur på plass for anlegget, og hos oss skjer det i de fleste tilfellene. Men det er ikke til å stikke under en stol at det hender at det glipper.

Langsiktig

– Hva skjer i de tilfellene?

– Det er jo da det gjelder å ha et langsiktig og trofast forhold til gode leverandører, slik at de kan og vil hive seg rundt og bidra til at vi kan løse de oppgavene som blir oss til del. Når det er sagt, kan jo ikke slike løsninger bli hverdagslige, så det er viktig at vi her internt følger godt med, slik at vi er forberedt.

– Hvordan kan man gjøre det i grunnen?

– Her i Veidekke skjer det ved at vi i IT-avdelingen begynner å researche prosjektene allerede når de blir regnet på. Vi forsøker å finne ut mest mulig om dem, og gjerne også avklare hvilke leveranser som vil komme til å trengs dersom vi får jobben.

IT driftsansvarlig Fred Pettersen og nettverksansvarlig Hans Anders Kværn i Veidekke. Foto: Privat

– Betyr ikke det at man bruker mye tid på prosjekter som aldri blir realisert for dere?

– Jo, det stemmer nok. Men likevel er det bedre enn at vi plutselig en dag får jobben, og så ikke har klar den nødvendige bakgrunnsinformasjonen for å sikre at alle funksjoner som trengs på anleggsplassen er klare når innrykket kommer. Forberedelser og planlegging er jo en del av hverdagen vår, og mye av det som skal på plass er jo det samme hver gang, slik at vi har både rutiner og utstyr tilgjengelig kontinuerlig. Likevel er enhver anleggsplass unik, så det er svært viktig at vi har planleggingsjobben i orden, smiler karene.

– Og så har dere sikkert god kommunikasjon internt?

– Joda, det er klart at vi ofte får «heads up» i forhold til det som er på gang, og det hjelper. Men vi må nok trå til med egen planlegging i tillegg, slår de fast.

Linjeleveranse

– Hva er viktigst å ha tatt høyde for?

– Det må vel være linjeleveransene. Dette kan ta måneder i enkelte tilfeller, og når vi vet at vår gjennomsnittlige anleggsperiode er på totalt 18 måneder, er det klart at det kan være vanskelig for omgivelsene å ta inn over seg at IT-kabling og linjer skal ta en måned eller to. Men det kan noen ganger være tilfellet, og da gjelder det igjen å ha forutsett dette, slik at vi kan trykke på knappen med en gang det er klart at vi får jobben.

– Det hender ikke at dere blir stående uten linjer da?

– Nja, det kan vel hende at det har hendt at vi har fått noen forsinkelser. Men som sagt har vi trofaste og langsiktige avtaler med leverandørene våre, slik at vi får maksimal service tilbake fra dem i de tilfellene det skulle bli nødvendig. Har man en leverandør som vil deg vel, er mye gjort, filosoferer de to karene.

– Hva er mest utfordrende?

– Kanskje at forretningsmodellen vår og den som IT-leverandørene har, er så veldig forskjellige. Mens vi har høy aktivitet i kortere perioder, har de satset på infrastrukturbygging som skal gi dem god avkastning over tid. Men dette er forhold vi har snakket mye sammen om, og som vi forsøker å finne en løsning på i hvert enkelt tilfelle, avslutter de to.

 

 

 

 

 

 

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur