Foto: Statens jernbanetilsyn
Publisert: 27.05.2024 

Ansatte i Statens jernbanetilsyn tatt ut i streik

Som en følge av at Akademikerne er i streik, vil Statens jernbanetilsyns aktiviteter bli begrenset eller utsatt inntil videre.

31 av Statens jernbanetilsyns ansatte er tatt ut i streik fra fredag morgen 24. mai fordi meklingen mellom staten og hovedsammenslutningene ikke førte frem. Ytterligere ni ansatte er tatt ut i streik fra mandag 27. mai. Samtlige er organisert i Akademikerne. Streikeuttaket gjelder ansatte både i Oslo og Trondheim.

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJT er også markedsovervåker og skal bidra til et effektivt jernbanemarked.

Konsekvensen av streiken for SJT er at løpende oppgaver vil bli utført i begrenset grad eller utsatt. Planlagte tilsyn, pågående tillatelsesprosesser og veiledning av virksomheter vil ikke bli utført.

– SJT vil fortsatt følge med på sikkerheten i bransjene vi fører tilsyn med. Vi vurderer uønskede hendelser som rapporteres inn fra virksomhetene og eventuelle varsler fra publikum. Skjer det ulykker er det derimot Statens havarikommisjon som følger opp, enten det gjelder jernbane, taubaner eller fornøyelsesinnretninger. Så er det viktig å understreke at det er virksomhetene selv som har ansvaret for å drive sikkert, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur