Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen
Publisert: 11.06.2024 

Åpner igjen for godkjenning av platebruer i tre

Statens Vegvesen åpner igjen for godkjenning av tverrspente platebruer i limtre, etter midlertidig stopp i godkjenning av alle trebruer i februar. Dette som følge av kollapsen av fagverksbruen Tretten Bru, og påfølgende arbeid.

I et informasjonsskriv fra Statens Vegvesen som nå er sendt til alle fylkeskommuner fremgår det at tverrspente platebruer nå kan godkjennes på linje med andre bruer.

– Det finnes mange typer trebruer med ulike konstruksjonsmetoder. I en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) om vurdering av platebruer er konklusjonen at platebruer i tre er et godt og sikkert brualternativ, og videre at platebruer i tre har generelt stor robusthet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

– Treindustrien er fornøyd med at myndighetene ut fra faglige vurderinger nå har åpnet for godkjenning av tverrspente platebruer i tre igjen slik at planlagte og fremtidige prosjekter kan gjennomføres, sier Finstad.

– Forventningene er nå at Statens Vegvesen, fylkeskommuner og kommuner medvirker til at det fortsettes å bygge bruer tre, sier Finstad.

Havarikommisjonens rapport som bakgrunnsinformasjon: Tretten Bru

Informasjonsskriv – oppheving av vedtak om midlertidig stopp i godkjenning av tverspente platerbruer i limtre.

RIF: Platebruer i tre – en vurdering av konsept mai 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur