Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn
Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn

Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 28.November.2018

Fredag 28. september er det klart for offisiell åpning av den nye jernbanen som gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn. Det er samferdselsminister Jon Georg Dale som får æren av å erklære den nye banestrekningen for åpnet.

Åpningsseremonien finner sted på Larvik stasjon kl. 11.45, fredag 28. september.

Fylkene Vestfold og Telemark skal slås sammen 1. januar 2020. Den nye jernbanen binder regionen sammen. Det blir 20 minutter kortere reisetid mellom byene i Grenland og Vestfold. Mellom Porsgrunn sentrum og Larvik sentrum blir reisetiden 12 minutter.

Vi er glade for å ha bidratt til et stykke samfunnsbygging. Det er store forventninger til at jernbanen vil bidra til vekst og nye muligheter i regionen, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Åpningsarrangement

Åpningsdagen starter på spor 4 på Oslo S kl. 10.00. Bane NOR har leid et tog for anledningen, og inviterte gjester som ønsker det kan bli med toget fra Oslo til Larvik. Toget som har avreise fra Oslo S kl. 10.05, ankommer Larvik stasjon kl. 11.45. Her står ordfører Rune Høiseth klar for å imot åpningstoget og samferdselsminister Jon Georg Dale m.fl.

Inviterte gjester fraktes videre med tog fra Larvik til Porsgrunn kl.12.20, for feiring på kulturhuset Ælvespeilet. På Ælvespeilet blir det festforestilling og taler med bl.a. Jernbanedirektoratet, Bane NOR, NSB og ordførerne i Porsgrunn og Larvik kommuner.

Etterlengtet bane

Med det nye dobbeltsporet på plass, åpner det seg en helt ny reisehverdag for de reisende på strekningen. Reisetiden er redusert med over 20 minutter, og fra 9. desember vil togturen mellom Larvik og Porsgrunn kun ta 12 minutter.

Det er en topp moderne og høyteknologisk bane som erstatter den gamle og nedslitte banen som hadde dårlig kurvatur og rasfarlig terreng som gav lav hastighet. Den ble lagt ned 7. august 2018.

Program for offisiell åpning

Tog fra Oslo S

Kl. 10.05 Åpningstoget har avreise fra spor 4 på Oslo S
Bane NOR vil gi orientering om pågående og nye prosjekter underveis påtogturen

Mest Lest

Vil finne nye løsninger for fornybar energi

Skal legge over 430.000 tonn asfalt

Ny E6 med Gemini Connected

– Det er svært leit for alle dei som gleder seg til ein ny reisekvardag

Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Sterk vekst i godstransporten

Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Smartere pumpestasjoner med hardføre sensorer

Myk landing etter en hard vinter

Bompengeavtale signert

Norges nest lengste hengebru åpner søndag

Veiutbedring med miljø- og kostnadsgevinst

Batterier gjør skipskraner miljøvennlige

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Vil koble lokal avløpsrensing og matproduksjon i byen

Globale ambisjoner på Nord-Vestlandet

Skal utvikle “selvkjørende” transportmodell for Ruter

EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong

Mange innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram

Tre tilbydere skal konkurrere om bygging av E6 Kvithammar – Åsen

Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

Støv ved bergboring – en helseutfordring?

Ønsker nye klimavennlige metoder for å hindre kvikkleireskred

Stor interesse for å drifte togene i sør

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Norske Tog øker driftssikkerheten på jernbanen med ABB-utstyr

Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

Flere møtefrie og trygge firefeltsveier redder liv

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Informasjonsrike 3D-modellar er framtida

Har behov for flere undersøkelser

Digitalisering i arbeidsprosesser

Blir Norges første kvinnelige vegdirektør

Skal planlegge gigantprosjektet Fornebubanen

Avinor Oslo lufthavn presenterer konsept for tredje rullebane

Miljøfartsgrenser kommer og går

Mer enn “bare en bro”

NCC-anleggsprosjekt miljøsertifisert på høyeste CEEQUAL-nivå

Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

Bygger kjempetunnel på Færøyene

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Ny bydel Bodø – parallelloppdrag for transformasjon av flyplass

Bane NOR valgte Telenor

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

Autonomt nullutslipps containerskip sjøsettes neste år

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Skreddersydd Beredskapstog

Kåret til beste flyplasser i Europa

Er det norske markedet attraktivt nok?

Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Beskytter vår mest verdifulle naturressurs – vann

Ferdigstiller arbeidene under Ekeberg for Bane NOR på Follobanen

Avansert krysning av Romsdalsfjorden

Heldigitalt vannkraftprosjekt

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

En velsignelse på 9,4 kilometer

Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

Se hevingen av dekket på Norges nest lengste hengebru

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner

Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF

– Udokumenterte overskuddsmasser er både ulovlig og skadelig

Teknologioptimismen må ikke bli en hvilepute

Follobanen: Følger opp Condotte

Sveitsere elektrifiserer gruveindustrien

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Robust levering til Norges største samferdselsprosjekt

Effekten av to år med rushtidsavgift i Bergen

Fremtiden kommer ikke brått

Er veiprising enkelt, billig og rettferdig?

Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2018

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Meglingen pågår fortsatt

Bane NOR takker NCC

Står i stormen for grønnere byer

Ett skritt nærmere den attraktive nordiske byen

Store muligheter i flytende solenergi

Hackathon for heldigitalt bruprosjekt

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

TOOLS åpner ny Harstad-avdeling

Elbilvekst vil gi økt strømpris

– En milepæl: Biogass-fabrikken er offisielt åpnet

Store utbygginger og god drift

Tunnel stappfull av elektronikk

Nullvisjonen skaper langsiktige endringer

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Vil forberede nødetatene

Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet