– Asfalt kommer som kjent i mange forskjellige kvaliteter, alt etter hvilket bruksområde vi snakker om. Men felles for alle fram til nå, har vært at den har vært produsert under høy temperatur. Det er ikke lenger nødvendig, og vi har fått fram store miljøgevinster ved å senke temperaturen.
Publisert: 06.08.2019 

Asfalt er blitt stadig grønnere

– Asfalt kommer som kjent i mange forskjellige kvaliteter, alt etter hvilket bruksområde vi snakker om. Men felles for alle fram til nå, har vært at den har vært produsert under høy temperatur. Det er ikke lenger nødvendig, og vi har fått fram store miljøgevinster ved å senke temperaturen.

Det er salgs og markedssjef Andre Waage i NCC Industry Norge som forteller dette til Samferdsel og Infrastruktur. Han understreker at det er store miljøgevinster å hente, så store at man faktisk kan snakke om en langt «grønnere» asfalt enn tidligere.

«Grønn asfalt»

– Kan man virkelig snakke om en «grønn asfalt»?

– Ja, jeg mener det, og det har da også blitt navnet på den i bransjen. Tidligere var det jo helt nødvendig å produsere asfalten under start høye temperaturer for at den skulle bli sterk nok til å brukes på for eksempel motorveier. Derfor er det jo også slik at størsteparten av den asfalten som produseres og legges på norske veier, er produsert på denne måten.

– Hva skjer i en slik prosess?

– Det som skjer, er at steinmasser og bitumen varmest og blandes under en veldig høy temperatur. Ulempen med dette er jo ikke bare at selve produksjonsprosessen er kostbar: Den er heller ikke særlig miljøvennlig, fordi man bruker store mengder energi på denne produksjonsmåten, slår han fast.

Foto: NCC

– Men det er altså ikke nødvendig lenger?

– Nei, nå kan vi faktisk senke temperaturen ned til 120 grader når vi produserer, og det betyr at vi har greit å senke CO2-utslippet. I tillegg oppnår vi en reduksjon i utslippet av nitrogendioksid og svoveldioksid, noe som ytterligere reduserer forurensningen ved produksjonen.

– Lavere produksjonstemperatur gjør at bitumen oksiderer mindre og eldes saktere. Dette gir veier med like lang eller lengre levetid. Nøkkelen er at bitumen eldes saktere når det ikke har blitt varmet opp så mye. Se for deg at du steker ribbe i ovnen. Setter du høy temperatur og bruker kort steketid, får du ofte en ribbe som er tørr og kan sprekke opp. Lang steketid på lavere temperatur gir derimot en saftig og god ribbe, smiler han.

– Et interessant aspekt ved lavtemperatur asfalt er at det gir mulighet til å tilsette noe mer granulat, for eksempel fresemasse, og dermed åpner for en høyere grad av gjenbruk.

Arbeidsmiljø

– Dette virker antagelig også på dem som skal jobbe med dette, for tradisjonelt har det jo vært en temmelig «het affære» å produsere asfalt?

– Ja, det er klart at vi også oppnår arbeidsmiljømessige fordeler ved denne produksjonsmåten, og det setter vi ekstra stor pris på. Det blir både mindre røyk, mindre lukt og lavere temperaturer enn tidligere å forholde oss til. Dette påvirker arbeidsmiljøet både til asfaltarbeiderne og til dem som skal stå for transporten, peker han på. Han er også tydelig på at NCC har utviklet flere miljøvennlige produkter i de senere årene.

Forskjellige kvaliteter

– Men NCC er jo et stort selskap, som kan levere asfalt i de forskjelligste kvaliteter?

– Jo, det er helt riktig. Ulike behov skaper etterspørsel etter forskjellige asfaltkvaliteter med ulike egenskaper. Vi har produkter som egner seg til alt fra gårdsplasser til sykkelstier, motorveier og flyplasser. Ut over dette både produserer og legger vi spesialasfalt til blant annet membraner til broer og parkeringshus forteller han. NCC har over 20 asfaltfabrikker, mobile og stasjonære i Trøndelag og Sør-Norge.

Foto: NCC

– Dere satser med andre ord mye på forskning og utvikling?

– Det er klart at som et stort nordisk selskap har NCC unike muligheter for å satse på akkurat dette. Vi ser det som uhyre viktig at vi stadig forbedrer både virksomheten og produktene vi leverer, og innenfor asfaltområdet spesielt har vi fått til mye. Våre laboratorier og det tekniske personellet vi har passer hele tiden på at vi både utvikler oss og har en produksjon hele tiden som fyller opp de normene for kvalitet som vi har satt.

– Hvordan passer man på det?

– Både under produksjonen og under utleggingen skjer det fortløpende stikkprøver for kvalitetssikring, slik at vi til enhver tid er sikret at kvaliteten er riktig, understreker han. I NCC Industrys sentrallaboratorium utvikles og testes nye typer asfalt for å finne fram til enda bedre løsninger.

– En av de tingene jeg vet at vi arbeider med, er å finne fram til en støy- og støvreduserende asfalt, sier han til slutt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur