Meny

ASFALT

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus.

Read More

30 år som asfaltforsker

Laboratoriesjef Mona Teigen mottok forrige uke medaljen for lang og tro tjeneste i NCC Industry. I 30 år har hun forsket på asfalt, så NCC kan legge Norges beste asfalt på veiene. Mona har et brennende engasjement for asfaltfaget, og vi i NCC er svært heldige som har hatt æren av å ha henne på vårt lag…

Read More

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

NCC Industry har inngått asfalteringskontrakt med  9 Vestfoldkommuner samt Vestfold vannverk.  Avtalen, som er inngått med Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid, har en verdi på om lag 100 millioner kroner. Den fireårige avtalen innebærer leveranser av minimum 25 000 tonn asfalt pr. år fordelt på de 7 sonene avtalen er delt opp i. I tillegg til de…

Read More

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

51.800 tonn asfalt planlegges lagt ut på ny E134 Damåsen-Saggrenda de neste månedene. Og i år skal det asfalteres mer enn noen gang siden byggestarten i juni 2015. De nesten 52.000 tonn med asfalt fordeler seg slik på de tre delstrekningene: Damåsen-Tislegård: 17.960 tonn asfalt Myntbrua-Trollerudmoen: 19.770 tonn asfal Trollerudmoen-Saggrenda: 14.140 tonn asfalt De store…

Read More

Asfalterer Norge på langs – og vel så det

Så snart telen er ute av bakken, skal asfaltarbeiderne ut på veien. Vegvesenet skal legge 2,4 millioner tonn asfalt i år. I år skal vi legge 2,4 millioner tonn asfalt, sier sjefingeniør Even Sund i Statens vegvesen. Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før…

Read More

Årets asfaltprogram

Disse fylkesvegene planlegges dekkelagt i 2018. Det planlegges dekkelegging på ca. 100 km fylkesveg i Troms fylke i 2018. Kostnadene er beregnet til ca. 80 millioner kroner. Dekkeprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av Statens vegvesens faglige anbefalinger og med utgangspunkt i Troms fylkestings vedtatte budsjett for 2018. Flere momenter er med i vurderingen, som; trafikksikkerhet,…

Read More