Neste bruprosjekt hvor vi skal benytte automatisert lasersveising er Ya bru, på riksvei 3 i Tynset kommune. Der skal vi erstatte dagens bru med ny kjørebru inkludert gang- og sykkelløsning. Foto: Arne Jørgen Myhre/Statens vegvesen
Publisert: 14.03.2022 

Automatisert lasersveising for bruer tas ett steg videre

Erfaringene fra sveisingen av Frønes bru i Åfjord kommune tas videre til et nytt bruprosjekt, Ya bru i Tynset kommune.

I februar åpnet Frønes gang og sykkelbru i Åfjord kommune, verdens første bru med brudekke sveiset ved hjelp av automatisert lasersveiseteknologi.

– Erfaringene fra Frønes bru tar vi nå ett skritt videre, forteller Cato Dørum, sjefingeniør i Statens vegvesen.

– Neste bruprosjekt er Ya bru, på riksvei 3 i Tynset kommune. Der skal vi erstatte dagens bru med ny kjørebru inkludert gang- og sykkelløsning. Arbeidet med sveisingen av brudekket er i gang, og den nye brua skal etter planen åpne til sommeren, sier han.

Tar teknologien ett skritt videre

– Ya bru skal bære kjøretøy, det gir større krav til brukonstruksjonen, og brudekket er derfor tykkere enn brudekket på Frønes bru. På Ya bru tester vi nå også bruk av stake weld, eller lap weld-metoden. Med denne sveisemetoden trenger laserstrålen gjennom begge stålplatene og smelter dem sammen uten behov for å tilsette ekstra materiale, forklarer Dørum.

– Våre erfaringer hittil viser at stake weld er både hurtig, klimavennlig og gir oss nye muligheter for design og effektiv produksjon, tilføyer han.

I denne filmen  (YouTube) kan du se hvordan stake weld-sveising utføres:

Frønes bru – verdens første bru med brudekke sveiset av roboter

Statens vegvesen og Prodtex har videreutviklet kjent teknologi som brukes i skips- og verftsindustrien og i bilindustrien.   Med bruk av ny produksjonsmetode basert på automatisert lasersveising, digitale tvillinger og 3D-modellering, programmeres roboter til å gjennomføre sveising og kvalitetssikring av gjennomførte sveiser. Teknologien gir en raskere, billigere og mer miljøvennlig metode for bygging av bruer. Frønes bru er den første brua som er bygget ved hjelp av denne nye teknologien.  Mer informasjon om åpningen av Frønes bru i artikkelen Denne brua kan revolusjonere norsk og internasjonal bygging

Du kan lese mer om Frønes bru i rapporten:

Frønesbrua: Erfaringsrapport fra automatisert produksjon for bygging av stålbruer basert på lasersveis

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur