Foto: Stockholms framtida avloppsrening
Lars Holm
Publisert: 23.09.2022 

Avløpsanlegg i Stockholm: Kjempeprosjekt gir storbyen bedre avløpssystem

Stockholm vokser stadig, og byen trenger et nytt avløpssystem. Kommunen har iverksatt et stort prosjekt for dette, som skal foregå til 2029. Veidekke har fått store entrepriser i prosjektet.

Stockholms framtida avloppsrening er Stockholms største miljøprosjekt noensinne. Vann og avløp er en kjempesatsing som byen igangsetter for å rengjøre avløpsvann på best mulig måte.

– Henriksdals renseanlegg består av to deler: renseanlegget i Henriksdal og Sickla-anlegget under Hammarbybacken, sier Eva Rådmark Herrder, kommunikasjonsansvarlig i Stockholms framtida avloppsrening.

Foto: Stockholms framtida avloppsrening

– Store endringer foregår i begge anleggene, og alt ombyggingsarbeid utføres mens renseanlegget er i drift. Henriksdal blir et av verdens mest moderne med topp rengjøringsteknikk og dobbel kapasitet. Det gamle verket i Bromma skal legges ned, i stedet bygges en avløpstunnel 30 - 90 meter under bakken fra Bromma til Sickla - anlegget. Tunnelen blir 14 kilometer lang og bygges i 6 ulike deler, den skal stå klar i 2026 da også Sickla-anlegget skal stå ferdig. Hele prosjektet skal stå ferdig i 2029. Selve tunnel og Sicklaanlegget i 2026, mens all aktivitet i Henriksdal skal være ferdig i 2029.

Lange og dype tunneler

Veldig mye av arbeidet i prosjektet skjer underjordisk, med store tunneler, haller og tekniske installasjoner.

– Tunnelen bygges minst 27 meter under bakken, og når den kommer til Sickla - anlegget kommer den til å ligge på 45 meter dybde, forteller Herrder.

– Tunnelen får 1 promille fall hele veien, og kommer også til å passere under innsjøen Mälaren, hvor urenset overvann i dag renner ut i sjøen ved kraftig regnvær. Ved hjelp av den nye tunnelen fjerner vi over halvparten av dette. Under Mälaren går tunnelen ned til under 90 meter, der vannet klatrer opp igjen med et hevertprinsipp uten pumper. Her kommer også vannet til å passere gjennom rør, slik at vi får mulighet til å kunne fjerne sedimenter. Ellers er det bare rent fjell i tunnelen som får et tverrsnitt på 20 kvadratmeter.

Membran stopper nesten alt

I Sickla sprenges det ut 530 000 kubikkmeter masse for sedimenteringsbasseng som skal bli forsedimentering for grovrensing. Grovrensingen fjerner alle store partikler. Deretter vil et membranrenseanlegg som installeres i Henriksdal erstatte de to siste rensetrinnene i den tradisjonelle sedimenteringsmetoden.

– Med membranteknologi kan vi rense større vannmengder og vannet som slippes ut blir renere og oppfyller gjeldende utslippskrav med god margin, sier Herrder.

– Med membranene på plass kan vi også skille ut svært små partikler, som mikroplast, bakterier og en lang rekke virus. Mengden mikroplast som slippes ut vil reduseres til nesten null. I Henriksdalsverket vil det totale arealet av membranene bestå av 1,6 millioner kvadratmeter. Vannet passerer gjennom membrankassetter, disse inneholder tråder med små porer, tynne som et tusendels hårstrå. Etter dette føres det rengjorte vannet ut i Østersjøen. Før det går ut i sjøen tar vi imidlertid varmen ut av vannet og fører den over til et fjernvarmeverk i Hammarbysjöstad.

Sprenging og betong

Entreprenøren Veidekke er tungt involvert i Stockholms framtida avloppsrening, og har flere store kontrakter.

Foto: Stockholms framtida avloppsrening

– Vi sprenger ut bergrom for verket i Sickla hvor 530 000 kubikkmeter masse sprenges ut i denne forbindelsen, dette pågår nå og vi regner med å drive med dette frem til våren 2023, sier Anders Bergsten, arbetschef i Veidekke.

– I disse dager starter vi også med å bygge diverse konstruksjoner for grovrensning, pumper og lignende, her kommer det til å medgå 30 000 kubikkmeter betong. Nå for tiden driver vi med forberedende arbeider og oppbemanning av organisasjonen til denne jobben. Vår del av prosjektet skal være klart i september 2027, og vi starter arbeidene fra slutten av 2022. Kontrakten vår er på 1,4 milliarder svenske kroner.

Omfattende tunnelprosjekt

Entreprenøren skal også bygge en 2 kilometer lang dagvannstunnel fra Sickla som skal gå ut i Østersjøen, Nya Östbergatunneln. Denne kontrakten er verdt 600 millioner kroner.

– Prosjektet består av to hoveddeler, i den første skal vi bygge en 2,2 kilometer lang fjelltunnel for overvann og to tilhørende arbeidstunneler på cirka 250 meter. Deretter skal fjelltunnelen innredes med rørinstallasjoner og støpt betonggulv samt stålluker for å regulere vanngjennomstrømmingen. I den andre delen skal et reguleringskammer renoveres og oppgraderes. Deretter skal en 300 meter ny sjøledning monteres på pæler på sjøbunnen. Vi kan også få en del installasjonsarbeid på et senere tidspunkt. Her samarbeider vi med Veitech, som er eksperter på installasjoner som ventilasjon, rør, elektro, tele og maskin.

Forberedt på utfordringer

Selv om det gjøres gode forberedelser, regner entreprenøren med å møte på utfordringer i kjempeprosjektet.

– En hovedutfordring er selve logistikken der en skal inn i fjellet med personell. Material og forsyninger vil bli en stor utfordring, dette er koblet til tidsplanen, hvis vi får store problem med logistikk så risikerer vi at tidsplanen ryker, men vi gjør selvsagt alt for å unngå en slik situasjon, avslutter Bergsten.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur