Publisert: 09.01.2019 

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

Jernbanedirektoratet har nå inngått avtaler med Hedmark Trafikk og med Opplandstrafikk som omfatter samarbeid om ruter, takst og billetter på...

Jernbanedirektoratet har nå inngått avtaler med Hedmark Trafikk og med Opplandstrafikk som omfatter samarbeid om ruter, takst og billetter på buss og tog. I første omgang blir det felles månedsbilletter på strekningene Hamar – Rena og Lillehammer – Dombås.

Avtalene om rute- takst- og billettsamarbeid inngås mellom Jernbanedirektoratet og de fylkeskommunale trafikkselskapene. Målet er å gjøre det enklere og mer oversiktlig å reise kollektivt uavhengig av om hele eller deler av reisen går med tog eller buss. Avtalene tilpasses reisemønsteret rundt om i landet, og derfor er det fra oppstarten valgt ut strekningen Lillehammer – Dombås i Oppland og Hamar – Rena i Hedmark. Som kjent blir disse strekningene omfattet av den kommende konkurranseutsettingen av togtrafikken fra sommeren 2020, og det er fra dette tidspunktet avtalen gjøres gjeldende.

Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby felles månedskort for buss og tog for alle steder mellom Hamar og Rena fra juni 2020, sier direktør Arne Fredheim i Hedmark Trafikk. Omtrent samtidig vil det bli åpnet ny veg mellom Hamar og Elverum med bedre standard og kapasitet, og med bompengebetaling. Derfor er det viktig for oss at vi samtidig kan tilby et bedre kollektivtilbud, som faktisk også vil by på rimeligere månedsbilletter for dem som tar tog, sier Fredheim. I Hedmark (Hamar - Rena) blir ordningen fra oppstarten slik at 30-dagersbilletten blir gyldig på både buss og tog og i kombinasjon mellom disse.

I Oppland vil det fra oppstarten være mulig å bruke 30-dagers billetten for tog på valgt strekning innenfor Lillehammer – Dombås også på buss på hele eller deler av samme strekning.

Vi ønsker med slike avtaler at buss og tog spiller hverandre gode, sier direktør for marked og samfunn, Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet. Avtalen med Hedmark fylkeskommune er den fjerde i rekken av slike avtaler og både avtalenes omfang og dekningsområder vil kunne utvides etter hvert med utgangspunkt i erfaringstall fra avtalene når de kommer i drift.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur