Samferdselsminister Hareide inspiserer den nye veien i forbindelse med åpningen i sommer. Foto: Statens vegvesen
Publisert
05.08.2020

Bærekraft og god økonomi hånd i hånd

Som miljø-og anleggsgeoteknisk rådgiver i dette prosjektet har NGI bidratt til positive bærekrafttiltak. Dette er knyttet til reduksjon av dieselforbruk i forbindelse med massehåndtering som er estimert til 5.600 tonn CO2-ekvivalenter. I hovedsak er dette som følge av omdisponering av løsmasser og reduserte transportavstander, samt redusert uttak av alunskifer og lokal håndtering av morenemasser. Skanska […]
Som miljø-og anleggsgeoteknisk rådgiver i dette prosjektet har NGI bidratt til positive bærekrafttiltak. Dette er knyttet til reduksjon av dieselforbruk i forbindelse med massehåndtering som er estimert til 5.600 tonn CO2-ekvivalenter. I hovedsak er dette som følge av omdisponering av løsmasser og reduserte transportavstander, samt redusert uttak av alunskifer og lokal håndtering av morenemasser.
Skanska har hatt store besparelser i prosjektet, siden de har fått aksept for omdisponering og lokal bruk av morenemasser, i tråd med NGIs løsningsforslag. Bærekraft og god økonomi går derfor hånd i hånd.
Riksvei 3/25 er første norske prosjekt som oppnår Whole Team Award. Det betyr at også tidligfase, prosjektering, byggefase og planlegging av driftsfase er sertifisert. Dette er et OPS-prosjekt, og Statens vegvesen har kontrakt med selskapet Hedmarksvegen AS, som har med seg Skanska som utførende entreprenør. Prosjektet består av 15,2 kilometer firefelts vei med midtdeler og 10,4 kilometer to- og trefelts vei med midtdeler, samt blant annet ti bruer og 18 over- og underganger.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur