Foto: Anne Mette Storvik/ Bane NOR
Publisert: 10.01.2024 

Bane NOR lover bedre punktlighet for togene

I fjor var punktligheten for persontog 87,6 prosent. Det er under Bane NORs målsetting om at minst ni av ti tog skal være presise, og en liten nedgang fra 2022.

– Vi jobber hver dag for at jernbanen skal bli mer punktlig. For alle som bruker toget, enten man er pendler eller vareeier, er det viktigste at toget kommer og går når det skal. Med en punktlighet på 87,6% er det fortsatt en vei å gå for å nå vårt mål om 90 prosent, melder Bane NOR.

– Jeg kan love bedre punktlighet, men jeg kan ikke tidfeste det til en dato når målet om 90 prosent er nådd. Det gjennomføres nå mange tiltak. Blant annet har Stortinget bevilget mer penger, vi trapper opp vedlikeholdsarbeidet og vi bytter signalsystemet. Dette kommer til å bety flere punktlige tog, men det er ikke en «kvikkfiks», da hadde vi gjort det for lenge siden, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Sprengt kapasitet skaper forsinkelser

Ifølge Bane NOR er det flere grunner til fjorårets resultat. De langvarige startvanskene på Follobanen har hatt stor påvirkning, men det er uværet «Hans» som har forårsaket flest forsinkelser og innstillinger-

– Konsekvensene av været fikk vi kjenne godt på i 2023. Uværet «Hans» og styrtregnet et par uker senere førte til store skader og mange forsinkelser på jernbanen, sier Eriksen.

Over tid har også trafikken og antall passasjerer på jernbanen økt betydelig. Det er svært positivt, men på flere strekninger er kapasiteten sprengt, og togene kjører i kø. Med hele 94 prosent enkeltsporet jernbane som gir liten fleksibilitet, sprer små feil seg raskt, og fører til at flere avganger blir forsinket. I periodene hvor kapasiteten på infrastrukturen er presset, som i rushtiden, er punktligheten dårligere og målene svært krevende å oppnå, opplyser Bane NOR.

– Flere tog og flere reisende har en betydelig effekt på punktligheten. Det er en utfordring å finne balansepunktet mellom kapasitetsutnyttelse og punktlighet. Vi ønsker å kjøre flest mulig tog, så punktlig som mulig, sier konsernsjefen.

Har tatt grep for å styrke jernbanen

Bane NOR har satt i verk en rekke tiltak som sammen skal redusere forsinkelsene og innstillingene på sikt. Ett av dem er en gradvis utbygging av nye digitale signalanlegg for hele landet.

– Samtidig øker vi innsatsen på drift og vedlikehold. Vi monterer sensorer langs sporene som viser når vi må fikse eller bytte ut deler – og som gir oss beskjed før noe går i stykker. Vi sikrer stadig mer av skinnegangen mot flom og ras, varmer opp sporveksler i vinterkulda, og vi samarbeider med togselskapene for å holde flere avganger i rute, melder Bane NOR.

Vi ser at tiltak som allerede er gjennomført, styrker togtrafikken: på flere nye strekninger med dobbeltspor går minst ni av ti tog i rute. De siste årene har vi også brukt ekstra midler til fornyelse og vedlikehold av Skøyen stasjon, uttaler Bane NOR.

– Resultatet der er en halvering av feil på infrastrukturen i perioden 2019 til 2023, sier Thor Gjermund Eriksen.

Punktlighet for persontog i Norge:

2019: 89,1 prosent
2020*: 92,7 prosent
2021*: 90,3 prosent
2022: 87,8
2023: 87,6

* Under korona

Regularitet for tog i Norge:

(Antall tog som går som planlagt, og ikke er innstilte).

2019: 96,6
2020*: 93,9
2021*: 95,2
2022: 95,1
2023: 93,9

* Under korona

Strekningsvis oversikt over punktlighet på persontog:

Strekninger År 2018–2022 År 2023
Lokaltog Bergen (Arna) 95,9 96
Raumabanen 93,2 95,7
Lokaltog Salten 90,4 91,5
Østfoldbanen 88,9 91,1
Flytoget 92,3 90,4
Hovedbanen (Oslo-Eidsvoll) 92,1 89,6
Gardermobanen 90,2 88,5
Drammenbanen 90,9 88,1
Lokaltog Stavanger (Jærbanen) 91,5 86,9
Bratsbergbanen 86,6 86,5
Flåmsbana 87,5 85,3
Arendalsbanen 91,9 84,9
Gjøvikbanen 86,1 84,3
Vossebanen 87,4 83,4
Over Storlien 72,7 83,3
Nordlandsbanen 81,1 82,7
Dovrebanen 81,8 81,2
Over Kornsjø 84,9 80,4
Vestfoldbanen 86,9 80,3
Lokaltog Trondheim (Trønderbanen) 83,6 79,7
Rørosbanen 83,9 78,7
Dovrebanen 83,1 78,1
Kongsvingerbanen 81,4 77,8
Over Charlottenberg 74,1 74,4
Ofotbanen (Over Vassijaure) 74,4 73
Bergensbanen 72,8 71,1
Sørlandsbanen 77,3 65
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur