Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen signerer samarbeid om økt bærekraft i anleggssektoren gjennom å ta sertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure til Norge og blir samtidig medlemmer i Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse
Publisert: 21.03.2023 

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen inngår samarbeid med Grønn Byggallianse for økt bærekraft i anleggssektoren

Mandag 20. mars signerte Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen en samarbeidsavtale med Grønn Byggallianse om å styrke innsatsen for økt bærekraft i anleggssektoren. Et hovedmål er å tilpasse sertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) til norsk anleggsvirkelighet.

– Vi må samarbeide for å nå klima- og naturmålene våre. BREEAM er et godt verktøy for å sikre prosjekters bærekraftsmål. Etter at BREEAM-NOR for nybygg og rehabiliteringer ble lansert for ti år siden, kan et stort antall BREEAM-sertifiserte prosjekter vise til reduserte klimagassutslipp, materialbruk og kostnader. Vi forventer samme effekt når vi sammen med de tre største aktørene i anleggssektoren starter arbeidet med å få på plass en bransjeutviklet bærekraftssertifisering for anlegg tilpasset norske forhold, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Grønn Byggallianse har de siste to årene samarbeidet med de tre utbyggerne og næringen i et forprosjekt for å se hvor egnet BREEAM-metoden er for norske anleggsprosjekter. Konklusjonen er at ordningen er velegnet, men at kravene og metoden må tilpasses norsk regelverk og norske forhold.

– Anleggssektoren er godt i gang med å etablere et helhetlig bærekraftarbeid og har behov for en felles norsk bærekraftsertifisering for å sikre at vi når bærekraftmålene. Statens vegvesen har hatt et veldig godt samarbeid med Grønn Byggallianse om utarbeidelse av en veileder for bruk av BREEAM i norske infrastrukturprosjekter og ser frem til videre samarbeid på dette viktige området, sier Gina V. Ytteborg, fagdirektør for bærekraft i Statens vegvesen.

I mai i fjor meldte Bane NOR at de ville sertifisere alle kommende store utbygginger i henhold til BREEAM Infrastructure.

– BREEAM Infrastructure representerer en mulighet for sektoren til å jobbe mer standardisert og enhetlig med bærekraft. Vi er derfor svært glade for at Grønn Byggallianse sammen med oss i samferdsel går i bresjen for å utvikle denne sertifiseringen i en norsk kontekst, sier Gunhild Hernes Synnestvedt, direktør for bærekraft i Bane NOR.

Også Nye Veier ser mange fordeler med sertifiseringsvektøyet:

– Sertifiseringen BREEAM Infrastructure viser hvordan tidlig involvering gir bedre mulighet for måloppnåelse. Dette er i tråd med modellen til Nye Veier hvor vi benytter handlingsrommet i starten av et prosjekt for å finne de beste løsningene. Videre hjelper sertifiseringen våre prosjekter med å jobbe med bærekraft helt til ferdigstillelse. Nye Veier ser frem til å samarbeide med Grønn Byggallianse for å bedre BREEAM for infrastruktur til norske forhold og gjøre det mer tilgjengelig for anleggsbransjen, sier Arild Nygård, leder Strategi og bærekraft i Nye Veier AS.

Gjennom avtalen blir Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen medlemmer i Grønn Byggallianse.

Om BREEAM Infrastructure:

BREEAM Infrastructure er infrastruktur- og anleggsprosjektenes svar på BREEAM for bygg. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anlegg- og infrastrukturprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg. Siden 2016 er totalt 14 infrastrukturprosjekter i Norge ferdigsertifisert etter BREEAM Infrastructure-standarden. I 2022 ble det registrert 16 prosjekter som planlegger å sertifiseres etter ordningen. I likhet med BREEAM for bygg er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse er det norske bindeleddet til BRE.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur