Select Language
 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Spanish
Hjem » Bane NOR: Urealistisk og kostbart å ferdigstille hele InterCity samtidig
Bane NOR: Urealistisk og kostbart å ferdigstille hele InterCity samtidig Foto: Bård Haug / Bane NOR

Bane NOR: Urealistisk og kostbart å ferdigstille hele InterCity samtidig

Politikere har lovet ny InterCity-jernbanelinje mellom Oslo, Tønsberg, Hamar og Fredrikstad innen 2024 og Sarpsborg innen 2026. Debatten om jernbanestrekket har rast i pressen i flere år. Men BaneNOR holder fast på at det er urealistisk og økonomisk uforsvarlig å ferdigstille alle strekningene så raskt.

EMNE: Uncategorized
PUBLISERT: 21.oktober.2019

I siste Nasjonale Transportplan (NTP) for 2018-2029 vedtatt på Stortinget i 2017, kom det frem at alle indre InterCity-strekningene skulle være ferdige i 2024. Indre InterCity skal gå til byene nærmest Oslo: Hamar på Dovrebanen, Fredrikstad på Østfoldbanen og Tønsberg på Vestfoldbanen. Hvorfor kommer det ikke til å skje?

– Det er bygging av jernbanelinje mot de nærmeste byene Hamar, Tønsberg og Fredrikstad som ble lovet innen 2024 og til Sarpsborg i 2026. For de ytre byene Lillehammer, Larvik/Porsgrunn og Halden er det fortsatt de samme målene som gjelder, og det er 2032 og 2034. Dessuten anbefalte vi å utsette Hamar til 2026, Tønsberg til 2025 og når det gjelder Østfoldbanen til Fredrikstad og Sarpsborg, sier vi 2029 til Sarpsborg. Da får vi mer jernbane for pengene ved at det ikke blir for dyrt og det blir mindre kaos for pendlerne. Det hadde blitt mye buss for tog dersom alle strekningene ble bygget samtidig. Det vil føre til høyere pris fra entreprenørene. Derfor vil vi kunne spare milliardbeløp ved å spre byggingen ut i tid og ta det i tur og orden. Det har vi fått medhold i og derfor blir det slik, sier pressesjef Thor Erik Skarpen til Samferdsel og Infrastruktur.

Kvikkleire i Østfold fordyrer – Vestfoldbanen er kommet lengst

InterCity vil totalt bestå av 25 togstasjoner og 270 kilometer med nye dobbeltspor; dimensjonert for opp mot 250 kilometer i timen. Målsetningen er å gi halvannen million innbyggere rask reisevei og flere avganger. Vestfoldbanen, som er den med flest passasjerer, er kommet lengst.

Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

– Her er det bygget mange mil med nytt dobbeltspor og reisetiden er kraftig redusert. I 2025 vil det være sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. I Østfold har vi støtt på utfordrende grunnforhold under utbyggingen mot Fredrikstad og Sarpsborg, som er en av faktorene til at InterCity nødvendigvis tar lengre tid. Omfanget av kvikkleire i grunnen er noe som kompliserer og fordyrer. Her må vi finne de beste og tryggeste løsningene for å sørge for at grunnen ikke kollapser, sier Thor Erik Skarpen.

Rundt 80 prosent av alle togpassasjerer i Norge tar tog innenfor byene som innbefatter InterCity.

– Men i dag reiser de fleste innenfor Moss, Eidsvoll og Drammen fordi togene går ofte og raskt på dobbeltsporet jernbane, sier Skarpen.

Mener det er økonomisk uansvarlig å bygge ut for raskt

Bane NOR har i sitt innspill til «Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018- 2029» redegjort for hvorfor InterCity må bygges ut etappevis frem mot 2034.

– Politikerne la opp til et ambisiøst og veldig raskt løp for ferdigstillelse av indre InterCity. Å bygge så mange strekninger på en gang ville ha drevet kostnadene i været og i tillegg skapt problemer for pendlerne med stengte baner og buss for tog, sier han.

Skarpen sier at Bane Nor tok en faglig vurdering om at det er mye mer fornuftig å spre bygging og ferdigstillelse av InterCity ut over flere år.

– Det ville ha vært mulig å få det til raskere, men ikke realistisk innenfor budsjett. Vi ønsker mest mulig jernbane for pengene og kan spare mange milliarder kroner med etappevis utbygging. Jernbanen nærmest Oslo er densom skal bygges ut først, fordi det er her det er flest passasjerer og sterkest behov. Målet er likevel å gi flest mulig reisende et bedre togtilbud så raskt som overhodet mulig, sier Skarpen.

Men reisetiden kortes ned allerede nå

Thor Erik Skarpen minner om at selv om ikke hele InterCity bygges ut samtidig, så vil fremkommeligheten stadig bli bedre på de fire aktuelle InterCity-strekkene.

– For det er allerede flere strekninger med dobbeltspor som er bygget, men mange gjenstår. Innen 2025 bygges to strekninger på Vestfoldbanen. På de ytre InterCity-strekningene blir det mulig med to avganger i timen i grunnrute mellom Oslo og Skien i 2032, og mellom Oslo og Lillehammer og Halden i 2034. I dag er det i hovedsak timesfrekvens på InterCity-strekningene, med innsatstog eller ekspressavganger i rushtida, sier pressesjef Thor Erik Skarpen.

Delene av InterCity som regnes som ytre del (Tønsberg til Larvik, Sarpsborg til Halden og Hamar til Lillehammer) vil utbygges og ferdigstilles sist: Henholdsvis i 2032 og 2034, opplyser Skarpen.

Bane NORs tidslinje over InterCity.

 • Tønsberg i 2025.
 • Hamar (Åkersvika) i 2026.
 • Sarpsborg innen 2029.
 • Hønefoss (Ringeriksbanen) i 2029.
 • Larvik i 2032.
 • Halden og Lillehammer i 2034.
InterCity-strekninger som bygges nå eller har byggestart nå: Østfoldbanen: ● Oslo-Ski (Follobanen), ferdig 2022. Kortere reisetid og flere lokaltog Ski-Oslo ● Sandbukta-Moss-Såstad, ferdig 2024. Flere avganger fra Moss og kortere reisetid. Vestfoldbanen: ● Nykirke-Horten-Barkåker, ferdig 2024. Kortere reisetid. ● Drammen-Kobbervikdalen, ferdig 2025. Kortere reisetid og flere avganger. Blir med denne delstrekningen sammenhengende moderne dobbeltspor på strekningen Oslo-Drammen-Tønsberg. Dovrebanen: ● Venjar-Eidsvoll-Langset, ferdig 2023. Kortere reisetid. Binder sammen Gardermobanen og Dovrebanen med moderne dobbeltspor. Blir dermed sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Kleverud ved Mjøsa.