Jærbanen hadde fem millioner passasjerer i 2019, og trenger jevnlig vedlikehold for å holde god standard. Her fra sporarbeid høsten 2019. Foto: Ingunn Halvorsen/ Bane NOR
Emner
Publisert
05.10.2020

Bane NOR vedlikeholder Jærbanen fra 5. til 8. oktober – Go-Ahead tilbyr buss for tog

Bane NOR skal vedlikeholde jernbanen fem timer hver dag fra mandag 5. til torsdag 8. oktober. Go-Ahead organiserer alternativ transport for de reisende.

Fornyelse og vedlikehold av jernbanen sikrer at passasjerer og gods kommer trygt frem i rute. Bane NOR har samlet opp nødvendige arbeidsoppgaver som krever en lengre økt uten togtrafikk. Jærbanen blir derfor stengt mellom Varhaug og Sandnes fra klokka 12.06 til 17.30 i fire dager: fra mandag 5. til og med torsdag 8. oktober. Resten av døgnet går togene som normalt.

– Vi er nødt til å stenge mens entreprenørene arbeider i skinnegangen, men forsøker å legge arbeidet til tider som belaster passasjerer og godstrafikk så lite som mulig, sier banesjef Tallak Langmyr i Bane NOR.

Buss for tog

Go-Ahead Norge setter opp buss for lokaltogene mellom Sandnes sentrum og Varhaug. Bussene vil gå fra Bystasjonen kjøpesenter i Sandnes.

– Vi er glade for at vi denne gang kan benytte Bystasjonen i Sandnes, som egner seg godt til bussoppstilling, sier salgs- og markedsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead Norge.

Han opplyser at bussene til og fra Sandnes vil stoppe på Hoveveien ved Gand videregående skole for kunder til og fra Skeiane-området.

Det blir også buss for de fire avgangene på Sørtoget som blir berørt av arbeidsperioden. Disse bussene vil gå direkte mellom Stavanger/Sandnes og Moi. Detaljer om de ulike avgangene finnes hos Go-Ahead og reiseplanleggeren entur.no. Bane NORs app  viser togtider og avvik i sanntid. Stasjonene vil bli godt skiltet slik at det skal være lett å finne fram til holdeplassene.

– Alle vedlikeholdsarbeidene på Jærbanen i år bidrar til å gjøre infrastrukturen enda mer stabil. Det fører til at det miljøvennlige toget kan ta imot enda flere reisende i fremtiden, og dermed være med på å redusere bilkøene og bedre klimaet i regionen, sier Brekkan.

Arbeidsplan

Rundt 35 fagfolk fra entreprenørene Spordrift AS og Banefjell AS skal arbeide på Jærbanen til uka. På planen står blant annet:

  • Bytte isolatorer og andre komponenter mellom Varhaug og Nærbø
  • Legge kabler for sykkelskur på Nærbø
  • Bytte sviller i sporveksler på Bryne
  • Rydde skog langs sporet på strekningene Klepp–Øksnavad og Ganddal–Orstad
  • Rutinekontroll av kontaktledningsanlegget på hele strekningen
  • Diverse mindre vedlikehold og reparasjoner på strekningen

Arbeidsperioden i høstferieuka er den siste av fire på Jærbanen i år.
– Det er alltid upraktisk for kundene våre når banen må stenge. Fordelen med denne måten å løse det på, er at vi får gjort svært mye nødvendig arbeid fordelt på fire uker gjennom året. Dermed unngår vi lengre avbrudd slik vi hadde om sommeren tidligere. Vi kommer til å følge samme oppskrift neste år for å holde Jærbanen i god stand, sier banesjef Tallak Langmyr.

Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. Bane NOR minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur