Foto: Simen Prestaasen
Emner
Publisert
23.04.2020

Sporveien inngår rammeavtale for tekniske rådgivingstjenester og prosjekteringsoppdrag

Sporveien inngikk like før påske en rammeavtale for tekniske rådgivningstjenester og prosjekteringsoppdrag med seks leverandører. Dette er et avtaleverk vi har store forventninger til, sier leder for prosjekterings- og byggeledelse i Sporveien Hild Andreassen Kollien.

De første avropene er alt ute, og vi har flere som kommer ut snart. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon for forlengelse på ett pluss ett år.

Sporveien har mange små og mellomstore prosjekter, og vi har tradisjon for å bruke rammeavtalen på mange av våre oppgaver men er på ingen måte bundet til denne. Vi ønsker å bruke denne rammeavtalen til å utvikle både oss selv og våre leverandører, og vil søke aktivt å identifisere forbedringer i samarbeidet og kontraktsmalene.

Samtidig vil aktører som ikke leverer tilbud eller flinke medarbeidere bli utfordret av oss. Vi ser etter leverandører som kan levere vellykkede prosjekter og både har evne og et ønske om å «bli god på Sporveien». Avtaleteksten er utviklet med basis i erfaringer og tilbakemeldinger fra de leverandørmøtene som ble gjennomført.

Rammeavtalen kan brukes av Sporveien AS med datterselskaper. Avtalen kan også benyttes og/eller overføres til Sporveiens samarbeidspartnere i enkelte samarbeidsprosjekter, som Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Ruter.

Konkurransen ble avholdt med en prekvalifisering, hvor 11 leverandører meldte interesse. Ni leverandører ble invitert til å gi tilbud. Samtlige inviterte leverte inn tilbud innen tilbudsfristen. Sporveien har inngått kontrakt med de 6 leverandørene som fikk høyest score. Disse er i ikke prioritert rekkefølge: Sweco, WSP Norge, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og ÅF Engineering.

Leverandørene uttaler at landingen av denne avtalen har vært viktig for dem, og at Sporveien er en spennende og viktig aktør i markedet. Fra leverandørenes side understrekes det at dette vurderes å skape rom for en økt satsing på samferdselsprosjektering i avtaleperioden.

–Vi ser frem til samarbeidet med de aktørene som nå er en del av denne rammeavtalen, sier Hild Andreassen Kollien.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur