Meny
Blant de første i landet med ISO 45001 Foto: Assemblin

Emner
Sertifisering

Publisert
19.June.2019

Blant de første i landet med ISO 45001

Assemblin AS er blant de første bedriftene i landet som har blitt sertifisert i henhold til ISO 45001 – den nye internasjonale standarden for ledelsessystemer for arbeidsmiljø.

Assemblin har dermed tre tunge ISO-sertifiseringer i kofferten – ISO 45001 (arbeidsmiljø), ISO 14001 (ytre miljø) og ISO 9001 (kvalitetsstyring). I tillegg er bedriften ISO-sertifisert på sveising av metalliske materialer.

Rød tråd

– Vi har vært sertifisert på arbeidsmiljøstyring i flere år, men i påvente av en internasjonal standard har vi fram til nå benyttet den gamle europeiske standarden OHSAS 18001, sier HMS-sjef Bengt Johnsen i Assemblin AS.

HMS-sjef Bengt Johnsen i Assemblin AS. Foto: Tobias Nordli / Assemblin

– ISO-sertifikatene våre har mange felles krav til gjennomføringsevne, driftskontroll, kommunikasjon og ledelsesfokus. Nå har vi fått samlet alle fire under samme paraply, og sertifiseringsarbeidet går dermed som en samlet, rød tråd gjennom driften av hele selskapet. Det gir oss en konsistent og helhetlig strukturering av dette viktige arbeidet, sier han.

Ressurskrevende

– Det er et ressurskrevende arbeid, men Assemblin har valgt å prioritere disse sertifiseringene og bruke de ressursene som er nødvendig for å holde dem vedlike. Det er jo ikke sertifikatene i seg selv som er den store verdien for oss, men snarere de tiltakene og endringsprosessene som skjer i organisasjonen når vi har dette fokuset og jobber strukturert for å innfri kravene til sertifisering, sier Johnsen.

Fulgt i mange år

Revisjonsleder Jan Holten i Kiwa har fulgt Assemblin gjennom flere år. Han har sett en tydelig progresjon i modenhet og forståelse for kravene i sertifiseringsordningene siden selskapet, som en av de første tekniske entreprenørbedriftene i Norge, ble ISO-sertifisert for kvalitetsstyring i 2002.


Revisjonsleder Jan Holten (t.v.) i Kiwa har fulgt opp Assemblin i både revisjonene av de eksisterende ISO-sertifikatene og prosessen fram mot den nye sertifiseringen, ISO 45001. Arbeidet med den nye sertifiseringen er ledet av HMS Bengt Johnsen. Foto: Tobias Nordli / Assemblin

– Hovedtrekkene i den gamle europeiske standarden og den nye ISO-standarden er ganske like. Det har kommet inn noen nye formalkrav, men for bedrifter som har hatt en 18001-sertifisering, og som har forståelse for hvordan sikkerhetsarbeid på dette nivået foregår, burde overgangen være overkommelig. For Assemblins del finnes det så god forståelse for metodikken, at det neppe har vært noen stor barriere, sier Jan Holten.

No items found
På Forsiden Nå

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

AF Gruppen er snart ferdig med 23 kilometer med firefelts motorvei, et tjuetalls bruer og fire tunneler mellom Tvedestrand og Arendal. Det er sprengt bort og flyttet åtte millioner faste kubikkmeter med fjell og det er tatt ut tre millioner kubikkmeter med løsmasse. Nå åpnes snart veistrekningen, hele tre måneder tidligere enn prosjektert.

På Forsiden Nå

Bergensfirma utvikler nanopartikler som renser betong og omgivelsene

God luftkvalitet er en forutsetning for et godt miljø. Nå har Joma International, basert i Bergen, utviklet en betongbehandling som både er NOX-reduserende og vannavstøtende. Det innovative produktet bruker fotokatalytiske nanopartikler for å holde både betongen og omgivelsene rene.

På Forsiden Nå

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Snart ruller 14 togsett på hydrogen i Tyskland. Hos Jernbanedirektoratet følger de forsøket nøye. Snart må vi bli kvitt dieseltogene på norske skinner.

På Forsiden Nå

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

– Ønsket om at stadig færre skal omkomme eller bli skadet i trafikken vil gjøre at maskinene kommer til å ta over stadig mer av kjøringen. I fremtiden kan det være maskinene som har «lappen» – ikke menneskene. Men foreløpig handler det om kjørestøtte og autonomi – hver for seg.

På Forsiden Nå

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

– Det grønne skiftet vil kreve betydelige investeringer i fornybar energi. Dette er samfunnskritiske investeringer som vi alle kommer til å nyte godt av. Ulempene kommer imidlertid lokalt, og derfor er det viktig at vi forankrer investeringene hos dem det vil påvirke.