Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Blir største kontrakt gjennom tidene
Blir største kontrakt gjennom tidene

Blir største kontrakt gjennom tidene

EMNE: Ops-prosjekter
PUBLISERT: 25.mai.2018

Sotra-sambandet er vedtatt i Stortinget som OPS-prosjekt.

Sotra-prosjektet ble vedtatt i Stortinget 15. mai 2018. Det skal gjennomføres som OPS-prosjekt. OPS-opplegget betyr at alt skal pakkes i én kontrakt: Bygging av bru, tunnel, veier og lokalvegnett, finansiering og drift- og vedlikehold i 20 år.

Vi står foran en enormt krevende og spennende oppgave

Bettina Sandvin

Dermed står vi overfor en enormt stor kontrakt i størrelsesorden 10 milliarder kr. Det blir med god margin den største kontrakten i anleggsmarkedet i Norge noen gang, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Vi står foran en enormt krevende og spennende oppgave. Kontraktsformen, og særlig konkurransen, krever mye av oss som byggherre, sier Sandvin.

Markedsmøter til høsten

I september/oktober er vi klare til å møte markedet for å orientere om kravene i anbudsdokumentene og veien fram til prekvalifisering. Vi har fersk erfaring med å utvikle OPS-kontrakten fra rv.3/rv.25 Løten – Elverum. Prosessen fram til valget av Skanska som kontraktspart for rv.3/rv.25, var omfattende og lærerik. Samarbeidet mellom region og direktorat var tett, sier Sandvin.

Det blir med god margin den største kontakten i anleggsmarkedet i Norge noen gang

Bettina Sandvin

Vi trekker også på erfaringer fra de tre OPS-ene på 2000-tallet. I OPS-ene er Vegdirektoratet mer inne i detaljene i anskaffelsen enn i mer tradisjonelle kontrakter, avslutter Sandvin