Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø
Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Når Avinors nye fjernstyrte tårnsenter til 110 millioner kroner står klart i 2020, får det status som verdens største. Tårnsenteret vil kunne gi mulighet for utvidede åpningstider ved små lufthavner, og bedre tilgjengelighet til mindre samfunn.

EMNE: Lufthavn
PUBLISERT: 09.august.2019

Byggingen av tårnsenteret startet i slutten av januar, og vil ferdigstilles i første halvdel av 2020.

– Tårnsenteret vil gi bedre fleksibilitet og tilgjengelighet ved mindre, regionale lufthavner. Potensielt vil man på sikt kunne utvide åpningstidene ved lufthavner som i dag har et begrenset tilbud. I små lokalsamfunn spiller flytrafikken en sentral rolle, og den nye løsningen vil kunne sikre bedre tilgang for ambulansefly. Samtidig kan økt flytrafikk, med flere ruter og hyppigere flyvninger, føre til økt næringsutvikling lokalt, sier Erik Lødding, kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring AS til Samferdsel og Infrastruktur.

Avinor Flysikring AS (Avinor Air Navigation Services) er et heleid datterselskap av det statlige aksjeselskapet Avinor AS, og leverer tårntjeneste til flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

Skaper et stort fagmiljø og reduserer lufthavn-kostnadene

Tårnsenteret kommer til å samle rundt 60 ansatte, og vil på sikt erstatte funksjonen til de 15 flytårnene som skal fjernstyres fra Bodø. Totalt i Norge i dag er det 46 tårn. Først ute er Røst fra september i år, og er den eneste lufthavnen som fjernstyres fra Bodø i 2019.

Foto: Catchlight Fotostudio

– Å få et så stort fagmiljø plassert i Bodø i ett og samme tårnsenter er unikt i norsk sammenheng. Det er mange steder i verden man allerede har fjernstyrte tårn, men ikke som et senter av denne størrelsen. Men vi ser det vil ha en positiv effekt å sentralisere seg, sier Erik Lødding.

Avinor beregner at fjernstyrt tårntjeneste vil kunne redusere tårntjeneste-kostnadene ved lufthavner med 30 til 40 prosent.

– Flere tårn ved lufthavner i Norge er klare for omfattende oppussinger eller total utskiftning. Hovedmålsetningen med tårnsatsingen er å legge til rette for bedre og mer effektiv drift på lufthavnene. Det er likevel viktig å presisere at dette ikke er en nedbemanningsprosess, men en moderniserings- og effektiviseringsprosess, for ingen ansatte mister jobben som følge av det nye tårnsenteret i Bodø, sier Erik Lødding.

Prosjektet har tatt tid: Sikkerheten må ivaretas

Avinor startet testing av fjernstyrte tårn allerede i 2012, ved blant annet Værøy helikopterhavn og Røst lufthavn. Tårnsenteret i Bodø skulle etter de første estimatene egentlig stå klart i 2017, men har blitt utsatt med tre år.

– Noe av forutsetningen for at dette skal lykkes, er at den nye løsningen kommer til å bli like sikker, eller sikrere enn konvensjonelle tårn. Vi har gjort grundige tester og risikoanalyser i flere år for å sørge for at sikkerheten er totalt ivaretatt. At denne prosessen har tatt lenger tid enn først planlagt er også mye grunnet sikkerhetsaspektet. Før tårnløsningen settes i drift, vil det ha fått de nødvendige godkjennelser fra Luftfartstilsynet, sier Lødding.

To Avinor-ansatte ved tårnstasjonen på kortbaneflyplassen i Mo i Rana, uttrykte i fjor sommer sin skepsis til NRK Nordland, om en fjernstyrt tårntjeneste ville være like sikker under vanskelige værhold: Spesielt når ikke lokale flygeledere var på plass. Svein Johan Pedersen, seksjonssjef for flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet, uttalte da at sikkerheten ville ivaretas like bra med en fjernstyrt tårnløsning.

– Både Avinor og Luftfartstilsynet har lang erfaring og rutiner for endringsprosesser, men flysikkerhet er det viktigste. Vi har selvfølgelig forståelse for bekymringen personalet i Avinor har, men flysikkerhet er i høysetet sammen med lokalkunnskap, sa Pedersen til NRK.

Tårnsenteret realiseres sammen med Kongsberg Gruppen og Indra Navia, og vil benytte seg av militær-teknologi for økt sikkerhet i luftrommet og på bakken. Militærteknologien til Kongsberg Gruppen skal kombineres med Indra Navias tårndriftsløsninger. Det norske høyteknologiselskapet Indra Navia i Asker har levert tårndrifts-løsninger til kjente flyplasser som Heathrow i London, Charles de Gaulle i Paris og flyplassen i Dubai og Beijing. Ninox Remote Towers-løsningen skal blant annet benytte seg av IR-teknologi (infrarødt kamera) og MTI-teknologi (Moving Target Indicator), som oppdager bevegelige objekter på bakkenivå og i luftrommet – objekter som kan utgjøre en fare for flytrafikken.

Luftfartstilsynet: Følger prosjektet tett hele veien

Luftfartstilsynets seksjonssjef for flyplass og flysikring, Svein Johan Pedersen, sier også i en ny kommentar til Samferdsel og Infrastruktur, at sikkerhetsaspektet ikke bør være til bekymring. Han uttaler at høy sikkerhet er en av de viktigste forutsetningene for suksess og endelig godkjennelse av det fjernstyrte tårnsenteret i Bodø.

Foto: Catchlight Fotostudio

– Flysikkerhet vil alltid ha høyeste prioritet og Luftfartstilsynet forutsetter at fjernstyrte tårn skal være like sikkert som dagens løsning med lokale tårn. Det er en rekke kriterier som må oppfylles og dokumenteres, risikoanalyser, opplæring, prosedyrer og krav til teknologi. Men viktigst av alt er at fjernstyrte tårn skal være like sikkert som dagens løsning med tårn lokalisert på flyplassen. Før operativ drift tillates vil det ha vært gjennomført et omfattende arbeid med analyser, dokumentasjon, opplæring og testing av konseptet, sier Svein Johan Pedersen.

– Når vil dere igangsette prosessen med godkjennelse av tårnsenteret i Bodø?

– Luftfartstilsynet har etablert en prosjektgruppe som jobber med godkjenningsprosessen. Ved større endringsprosesser som dette så starter arbeidet med godkjenningsprosess tidlig i prosjektfasen slik at vi kan holde oss oppdatert på de ulike fasene frem til systemene er klare til å tas i bruk. Tidspunkt for når en godkjenning kan gis avhenger i stor grad av fremdriften fra Avinors side. Avinor har planer om å komme i gang med operativ drift på første enhet i løpet av høsten 2019. Og det er viktig å understreke at før første fjernstyrte tårn kan tas i bruk må Luftfartstilsynet gi sin endelige godkjenning, sier Pedersen.