BMO Elektro skal drifte el-anlegg langs riksveg i et stort geografisk område i Troms og Finnmark. De aktuelle strekningene er merket med rosa i kartet. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 30.11.2021 

BMO vant stor Vegvesen-kontrakt i Troms og Finnmark

BMO Elektro AS skal drifte el-anlegg på 861 kilometer veg og gang- og sykkelveg i Troms og Finnmark fylke.

BMO Elektro, som har hovedkontor i Bergen, har signert kontrakt med Statens vegvesen etter å ha levert et tilbud på 77,8 millioner kroner.

Kontrakten gjelder fra 1. mars 2022 og ut august 2027, og omfatter i alt 770 kilometer veg og 91 kilometer gang- og sykkelveg.

Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med et, to eller tre år.

Stort geografisk område

Arbeidet skal skje over et stort geografisk område, på riksvegnettet i Alta, Kautokeino, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Balsfjord, Tromsø, Målselv og Bardu kommuner.

Vegstrekningene er

  • E6 fra Brandvoll i Bardu til Leirbotnvann i Alta
  • E8 fra Tromsø Lufthavn til riksgrensen Galgujavri i Storfjord
  • E45 fra Gakori i Alta til riksgrensen Kivilompola i Kautokeino

Denne jobben skal gjøres

Kontrakten omfatter totalt 13 tunneler, og til sammen ca. 4200 veglys.

BMO skal også drifte trafikksignalanlegg, høyfjellsbommer, sideanlegg, værstasjoner, trafikktellepunkt, kamera, fartsmålere, fotobokser, digitale infotavler og bruer.

– Oppdraget omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodisk arbeid, reparasjon av skader og utskifting og installasjon. BMO får også ansvar for registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og handtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet, sier overingeniør Sten-Arne Johnsen i Statens vegvesen.

Kontrakten inneholder miljøkrav, og entreprenøren må rapportere gassutslipp og relaterte forbruksdata på kjøretøyene som brukes i kontrakten.

Disse konkurrerte om oppdraget:

De entreprenørene som leverte tilbud på jobben, var:

BMO Elektro AS – 77 787 923 kroner

Mesta AS – 84 925 000 kroner

Alta Kraftlag Drift AS – 98 938 754 kroner

Gagama Elektro AS – 144 587 027 kroner

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur