Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Brann i tunnel – et skrekkscenario for de fleste
Brann i tunnel – et skrekkscenario for de fleste

Brann i tunnel – et skrekkscenario for de fleste

EMNE: Tunnelbrann
PUBLISERT: 28.juni.2018

Forrige uke ble det gjennomført øvelse i Runehamartunnelen i Rauma i Møre og Romsdal, og samferdselsministeren deltok.

Scenarioet for øvelsen var bilbrann med personskade.

Det var spennende å få se hvordan systemet virker, hvordan nødetatene kommuniserer sammen og vurderer forholdene før de starter slukking. Det er nyttig for oss i arbeidet vi gjør for å ha trygge tunneler i hele landet, fortalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Krever handling raskt

Hvis det skjer en ulykke i en tunnel, må vi handle raskt. Brannvesen fra hele landet får derfor opplæring i tunnelbrann i Runehamar testtunnel i Rauma. Runehamartunnelen er Statens vegvesen sin forskningstunnel og øvingssenter for tunnelbrann. Tunnelen er ettertraktet for å teste nytt sikkerhetsutstyr, og Vegdirektoratet får stadig henvendelser fra aktører som vil bruke tunnelen til å teste nye slukkemetoder, sprinkelutstyr, ventilasjon og større dieselbranner.

Runehamertunnelen er en fullverdig testtunnel og blir i dag brukt til nasjonalt fagseminar for brannmannskaper.

Det har vi gjort siden 2010, og det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som gjennomfører seminarene. Vi kjører også store brannforsøk i tunnelen, forteller sjefingeniør Harald Buvik i Statens vegvesen.

Tunnelen benyttes til forskning og utvikling

Over 50 brannvesen og 350 brannvesenpersonell har fått praktisk og faglig opplæring i ventilasjonsprinsipp, tunnelteknisk utrustning og funksjon, beredskap og innsats, VTS og varsling, selvbergingsprinsipp og scenario med ulike tunnelbranner i tunnelen. Det er et viktig tiltak for å øke tunnelsikkerheten. I tillegg brukes tunnelen til forskning og utvikling. Flere store aktører, både nasjonale og utenlandske, bruker tunnelen til å teste nytt utstyr og nye løsninger.

Det er store muligheter for hvordan vi kan bruke tunnelen framover i kursing i tunnelbrann og forsknings- og utviklingsarbeid. Det er framtidsrettet av etaten å ha et slikt forsøksområde. Vi ser også på muligheten for å tilby kurs til flere aktører, som for eksempel tungbilsjåfører, avslutter Harald Buvik.

Det er Vegdirektoratet som har faglig ansvar for Runehamartunnelen, mens Region midt koordinerer aktivitetene i tunnelen og har det daglige ansvaret for tunnelen