Hans Aakre. Foto: Ingerid Jordal
Kjetil S. Grønnestad
Publisert: 02.11.2023 

BREEAM Infrastruktur motiverer til grønn omstilling

Ved å legge manualen for BREEAM Infrastruktur til grunn, oppnådde Veidekke rekordscore for den nye sykkelveien gjennom Kronstadtunnelen i Bergen.

Sykkelveien gjennom Kronstadtunnelen er et mindre delprosjekt i den store utbyggingen av Bybanens linje 2 fra Bergen sentrum, forbi Haukeland sykehus, Høgskulen på Vestlandet på Kronstad og videre gjennom Løvstakken til Fyllingsdalen. Med sin score på 80,9 prosent ble dette prosjektet BREEAM-sertifisert på nivå Excellent.

Viktig verktøy for grønn bevisstgjøring

Prosjekt D18, som sykkelveien gjennom Kronstadtunnelen heter, inngår i en 800 meter lang gang- og sykkelvei som er anlagt på en nedlagt jernbanetrasé. 450 meter går gjennom den 110 år gamle Kronstadtunnelen som både er utvidet og opprustet. BREEAM som ledesnor var avgjørende for at Veidekke oppnådde så god bærekraftscore.

– BREEAM Infrastruktur er etter min vurdering med på å bevisstgjøre oss og måle oss på hvor gode vi faktisk er. Dette er helt nødvendig for å klare å få til en grønn omstilling. BREEAM Infrastruktur er selvsagt ikke den eneste løsningen for dette, men helt klart et av verktøyene som kan benyttes for å få opp ambisjonsnivået, sier Hans Aakre, prosjektsjef i Veidekke Bygg Bergen.

Måles i åtte kategorier

BREEAM-manualen systematiserer hvordan arbeidet med bærekraft kan utføres i et prosjekt. Manualen opererer med de åtte kategoriene: ledelse, robusthet, lokalsamfunn og interessenter, arealbruk og økologi, landskap og kulturarv, forurensing, ressurser, og transport.

Hver kategori har sine standarder og mål som prosjektet kan jobbe mot. Sykkelveien gjennom Kronstadtunnelen utpekte seg i flere kategorier og oppnådde maksimal poengsum i noen av dem. Prosjektet gjorde det spesielt skarpt i kategoriene: ledelse, robusthet, lokalsamfunn og interessenter, og forurensing.

– Manualen har gitt prosjektet muligheten til å utvide horisonten, identifisere flere muligheter innen bærekraft og bidra til å forbedre gjennomføringen og praksisen i anleggsfasen, sier Aakre.

Ifølge prosjektsjefen har BREEAM Infrastruktur blitt et stadig viktigere verktøy for Veidekke, og er et sentralt ledd i arbeidet med å redusere byggherrens klimaavtrykk. Når BREEAM Infrastruktur legges til grunn løftes ambisjonene, slik at nivået på eget arbeid innen miljø, bærekraft og samfunnsansvar kan heves.

– Ved bruk av verktøyet har prosjektet forbedret gjennomføringen i byggefasen og tatt flere steg innenfor miljø og bærekraftarbeid, samt skapt en aktiv holdning og et grønnere samarbeid mellom alle involverte, sier Aakre.

40 meter løsmassetunnel for fotgjengere

Prosjektet la stor vekt på å bli klimanøytralt. Derfor er det blant annet brukt elektriske gravemaskiner både med kabel og batteri, elektrisk betongpumpebil og et smart strømskap med oversikt over strømforbruk på sekundnivå.

Prosjektet har i stor grad gjenbrukt gammel infrastruktur ved å gå gjennom den gamle jernbanetunnelen fra 1913. Den verneverdige steinhvelvingen ved inngangen av Kronstadtunnelen ble en utfordring. Den er kun i underkant av fem meter bred, og var for smal til å kunne romme både gang- og sykkelvei etter dagens standard. Derfor er den gamle tunnelåpningen forbeholdt syklistene, mens Veidekke laget en ny tunnelmunning ved siden av til fotgjengere. Men starten av tunnelen går gjennom løsmasser. Derfor måtte 40 meter av den nye tunnelen for fotgjengere, legges som en løsmassetunnel frem til den kobles sammen med sykkelveien der tunnelen går gjennom fast fjell.

– Driving av løsmassetunnel er ikke spesielt vanlig i Norge. Det medførte at vi knyttet til oss spesialkompetanse fra Østerrike, sier Aakre.

Utfordrende og interessant

Prosjektsjefen syntes sykkeltunnelen har vært et interessant prosjekt, ikke minst fordi han liker å jobbe med utfordrende anleggsprosjekt i sentrumsområder.

– Slike prosjekt er spennende, da gjerne i kombinasjon med at man gjenbruker et tidligere prosjekt til et nytt formål, og oppgraderer det til nåtidens behov, samtidig som man tar vare på miljøet rundt, sier han.

Kronstadtunnelen er åpnet for både syklister og fotgjengere, og binder høgskolemiljøet på Kronstad sammen med Bergen sentrum for myke trafikanter.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur