6. april starter et omfattende arbeid på rv. 354 Breviksbrua. I tillegg til at gang- og sykkelfeltet blir bredere, må også brua forsterkes for å kunne være omkjøringsveg for E18. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen
Publisert: 12.03.2021 

Breviksbrua får tilbake det brede gang- og sykkelfeltet

Nå skal det bli tryggere å være myk trafikant på Breviksbrua. 6. april starter et omfattende arbeid for å tilbakeføre det brede gang- og sykkelfeltet. Arbeidet vil være ferdig i november.

Rv. 354 Breviksbrua var omkjøringsveg for E18 da Bamble- og Kjørholt-tunellene ble oppgradert. Det var den også ved bygging ny E18 på Rugtvedt. For å tåle denne belastningen, ble gang- og sykkelfeltet den gang innsnevret.

Nå gjør Statens vegvesen det igjen tryggere for mye trafikanter ved å igangsette et omfattende arbeid på brua: Gang- og sykkelfeltet skal bli bredere, og brua skal tåle å være omkjøringsveg for E18.

Omfattende arbeid

– Det er et omfattende arbeid som skal utføres de neste månedene. I tillegg til at gang- og sykkelfeltet blir bredere, må også brua forsterkes for å kunne være omkjøringsveg for E18. Dermed må vi blant annet bytte ut ca. 2 500 nagler med nye bolter. I tillegg skal den forsterkes med ca. to tonn med ulike stålprofiler, forklarer Lars Erik Hegg, byggeleder i Statens vegvesen og ansvarlig for bru-arbeidet.

Breviksbrua skal også overflatebehandles for å bevare den og sikre fremtidig bruk. 9 000 kvadratmeter skal overflatebehandles til sammen sju ganger.

– Eksisterende asfaltdekke skal freses før det legges nytt lag med membran- og asfaltlag. Det midlertidige rekkverket mot gang- og sykkelvegen blir fjernet, og det gamle rekkverket som sto der i 2017 skal remonteres, forteller byggelederen.

Trafikkavvikling under anleggsperioden

Arbeidet med den 676 meter lange brua vil bli utført fra 6. april til 31. oktober i år.

– Fra 6. april vil sørgående trafikk mellom Brevik og Langesund kunne passere over Breviksbrua. Dette gjelder kun kjøretøy som har en totalvekt på inntil åtte tonn. Nordgående trafikk fra Langesund mot Brevik må bruke E18. Alle kjøretøy med totalvekt over åtte tonn må også benytte E18, forteller Hegg.

For de med moped, ATV og traktor vil det bli mulig å krysse brua fra Langesund til Brevik fire ganger i døgnet. Disse tidspunktene er kl. 14, kl. 16, kl. 18 og kl. 20, og disse trafikantene vil bli ivaretatt med manuell dirigering.

Gående og syklister skal kunne passere Breviksbrua gjennom hele anleggsperioden, og det vil være trafikkvakter som passer på ved inn- og utkjøring av maskiner, utstyr og lignende.

For oppdatert informasjon om kollektivtrafikken, se farte.no.

– Vis hensyn

I forbindelse med arbeidet har Statens vegvesen en oppfordring til alle trafikanter:

– Vi oppfordrer alle til å vise hensyn i trafikken. Både til andre trafikanter, men også til de som arbeider på brua. Sammen bidrar vi til sikkerheten for alle, sier Lars Erik Hegg.

Under anleggsperioden vil fartsgrensen over Breviksbrua være 50 km/t.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur