Vegvesenet inviterer til digital fagdag om BIM og bru 28. januar 2021. Illustrasjon: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni
Emner
Publisert
19.11.2020

Brukonferansen 2020 er avlyst­Vegvesenet inviterer til digital fagdag

Den årlige Brukonferansen er avlyst, og vil erstattes med en digital fagdag 28. januar 2021. Temaet for fagdagen er BIM og bru.

Fagdagen er åpen via påmelding og gratis, og vi ønsker alle som ønsker å delta hjertelig velkommen!

Vegvesenet benytter BIM (digitale modeller av bygg) i planlegging, bygging, og drift- og vedlikeholdsfasen av bruer.

På fagdagen vil du få nærmere innblikk i hvordan vi jobber med digitale modeller av bruer.

Foreløpig program

  • Presentasjon av 3-4 aktuelle bruprosjekter om benytter BIM.
  • Bruk av drone – Andøya Space Center.
  • Standardisering av BIM – BuildingSmart Norge.
  • Presentasjon av Vegdirektoratets nye organisasjonsstruktur og hvordan vi jobber med bruer.
  • Revisjon av håndbok N400 Bruprosjektering og BIM.
  • Orientering fra kontroll- og godkjenningsavdelingen i Vegvesenet.

Hold av datoen nå!

Tidspunkt: torsdag 28.januar kl. 09:00- 15:00. Mer informasjon om påmelding kommer snart!

Brukonferansen 2020 er avlyst på grunn av de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronautbruddet i Norge.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur