Publisert: 10.10.2017 

buildingSMART satser på infrastruktur

orge er på mange måter et foregangsland i bruk av BIM i byggeprosjekter, men på anlegg og infrastruktur har vi...

orge er på mange måter et foregangsland i bruk av BIM i byggeprosjekter, men på anlegg og infrastruktur har vi ikke kommet like langt. Det vil buildingSMART gjøre noe med. – Nye Veier sin inntreden i nettverket markerer en økt satsing på infrastruktur, sier daglig leder Annstein Skinnarland i buildingSMART Norge

.

Så langt har det vært mye byggfolk som har vært opptatt av åpen BIM. Nå kommer flere aktører innen infrastruktur, og dette vil kommuniseres.

– Vi merker at det er bra interesse, det er flere som oppdager at vi trenger standarder for bruk av BIM og mer effektiv prosjektering av bygg- og anleggsprosjekter. Nå etablerer buildingSMART en egen brukergruppe for infrastruktur, forteller Skinnarland.

Norge er langt fremme på bruk av BIM i byggebransjen. Det skyldes at store byggherrer (som Statsbygg, Forsvarsbygg og helseforetakene) har vært fremoverlent.

– Når disse går foran og krever at det skal brukes åpenBIM i prosjektene, må entreprenører og underleverandører rette seg etter dette. Og da kommer andre aktører etter. Den samme effekten ser vi på infrastruktur. Etter at Nye Veier ble medlem har vi også fått med Statens Vegvesen og Infrakit som jobber med software for vei og jernbaneprosjekter, sier Skinnarland.

Vil prege utviklingen

Nye Veier krever at all veiprosjektering der de er byggherre skal gjøres gjennom BIM. De ønsker å kunne stille strenge krav til entreprenørene.

– Etter hvert som vi får mer kompetanse på BIM, utvikles også kravene til prosjektene, sier leder for teknologi Lars Aamodt i Nye Veier.

Det er flere som oppdager at vi trenger standarder for bruk av BIM og mer effektiv prosjektering av bygg- og anleggsprosjekter

For strekningen Kristiansand – Mandal (E39) blir kravspesifikasjonen mer omfattende.

– For E18 Tvedestrand-Arendal var kravene enklere – men der ser vi at Norconsult og AF Gruppen bruker gode BIM-modeller, sier Aamodt.

Store aktører som Nye Veier vil være med på å prege utviklingen både nasjonalt og internasjonalt. De bidrar med kompetanse i styrearbeidet i buildingSMART, og som medlem er de aktive på de arenaene der utviklingen av standarder diskuteres.

– Mange i bransjen ser fremover. Vi ønsker å være med å lede an utviklingen for standarder for BIM i veibygging. Og vi utfordrer aktørene til å komme med nye løsninger i BIM – til å være med å utvikle verktøyet, sier Aamodt.

Blir gjeldende praksis

img id="1"]

åpenBIM er en universell tilnærming til samarbeid, design, realisering og drift av bygg og anlegg basert på åpne standarder og arbeidsflyt. BIM er et utmerket verktøy for å få ulike fag til å fungere sammen, og det gir en stor fordel å kunne bruke samme BIM-modell i prosjektering, anlegg og drift.

– Det har vært tilgjengelig kompetanse for ulike fag, men det har vært en utfordring å sy dette sammen. Når alle tar i bruk samme BIM-standard kan man lettere få et helhetlig overblikk. Det gir bedre løsninger, mener Aamodt.

– Spesielt når det gjelder drift er det en vei å gå. åpenBIM gir varige prosjektdata for bruk i hele byggets eller veiens livsløp. Da vil det til enhver tid være oppdaterte data om anlegget og man kan unngå vesentlig feil, sier han.

– Vår organisasjon har vokst de siste årene, vi har folk med kompetanse til å gå inn i konkrete problemstillinger. buildingSMART Norge er et nettverk og vi bringer folk sammen, sier Skinnarland.

– Vi henter mye fra byggebransjen. Nye Veier er også med i BA-nettverket og i Nordic BIM. Vi er i en fase der vi søker informasjon bredt. Vi bruker litt tid på dette arbeidet, men det er nødvendig, sier Aamodt.

En standard vil ikke være en lov i seg selv. Men når de store byggherrene for vei og bane krever at denne standarden skal følges, så blir det gjeldene praksis. Og Norge skal være med å sette standarden.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur