Mengden bindemiddel til grunnstabilisering kan reduseres med ny målemetode og arbeidsmetodikk, og dermed reduseres klimagassutslippene. Nå tilbys dette som ny tjeneste til bygg- og anleggsbransjen. Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen
Publisert: 22.06.2023 

Bygg trygt med lavere utslipp og reduserte kostnader

Nå tilbys en ny målemetode og arbeidsmetodikk ut i markedet, som vil gi betydelig reduksjon i både klimagassutslipp og kostander ved sikring av kvikkleireområder med grunnforsterkning. Potensialet for utslippsreduksjon er på opptil 60 prosent.

Det er et konsortium bestående av Multiconsult, Cautus Geo, Argeo og Heidelberg Materials som nå tilbyr den nyutviklede tjenesten til entreprenører, og private og offentlige utbyggere. Måleteknologien og arbeidsmetodikken er utviklet gjennom innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn, der Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg var oppdragsgivere.

Dokumenterer styrkeutviklingen i peler over tid

I dagens etablerte målemetoder dokumenteres styrken kun på ett måletidspunkt tidlig i herdeprosessen.
Ved å benytte kunnskap om hvordan styrken i den grunnforsterkede leiren utvikles kan den nye målemetoden dokumentere styrkeutviklingen over tid i de installerte pelene. Sammenliknet med dagens praksis har den tverrfaglige tilnærmingen medført økt pålitelighet til resultatene fra både felt- og laboratoriemålinger.

– Nå klarer vi å dokumentere den langt høyere styrken som oppnås i pelene senere i herdeprosessen. Det gjør at vi kan redusere antall peler og mengde bindemiddel og dermed minske klimagassutslipp og kostnader. Med kontinuerlig overvåking av styrken får vi også økt kontroll i byggefasen. I tillegg kan metodikken benyttes til å forutsi hva styrken blir frem i tid. Det er svært nyttig i framdriftsplanleggingen, sier Tonje Eide Helle fra Multiconsult. Hun har vært prosjektleder for leverandørene i KlimaGrunn.

30-60 prosent utslippsreduksjon

Grunnstabilisering gir store utslipp i mange prosjekter i form av at det benyttes store mengder bindemiddel.

– Reduksjon av klimagassutslipp vil variere fra prosjekt til prosjekt, men resultatene våre viser at potensialet for utslippsreduksjoner kan være i størrelsesorden 30-60 prosent, sier Tone Eide Helle.

Den nye metodikken gir også betydelige reduksjoner i kostnadene ved grunnstabilisering, med mellom 15-35 prosent.
– Potensialet for gevinst er stort, både for miljøet og for totalkostnaden ved prosjektene. Nå er det opp til bransjen å ta i bruk den nye tjenesten slik at vi kan fortsette å bygge trygt i kvikkleireområder uten at det går på bekostning av klima og miljø, sier Tonje Eide Helle.

Fakta om tjenesten:

Konsortiet på leverandørsiden leverer nå denne tjenesten som en samlet pakke.

  • Multiconsult leverer felt- og laboratorietjenester, og benytter laboratorieresultatene til å utvikle sammenhenger som kobles med feltmålingene. Den nyutviklede laboratorieprosedyren gir langt bedre samsvar mellom styrke målt på lab og i felt enn tidligere prosedyrer gir.
  • Cautus Geo måler temperaturen kontinuerlig i felt. Målingene oversendes trådløst og importeres i Cautus Web slik at man kan følge med på temperatur- og styrkeutviklingen både i sanntid og frem i tid inne fra anleggskontoret.
  • Før byggearbeidene starter verifiseres styrken ved hjelp av krysshullsseismikk utført av Argeo.
  • Bindemiddelleverandøren Heidelberg Materials bidrar med kunnskap om de ulike typene bindemiddel som fins på markedet.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur