Borehullet injiseres med en mørtel som ikke reagerer med grunnvann. Foto: Heidi Kjennbakken/Statens vegvesen
Publisert: 24.02.2023 

Statens vegvesen hjelper Bane NOR

Bane NOR fikk nylig hjelp av Statens vegvesen med tetting av grunnvannslekkasjer i et område ikke langt fra Torp flyplass.

– Godt samarbeid internt i Statens vegvesen mellom geoteknikere og grunnborere har gjort at vi har klart å utvikle innovative løsninger for tetting av grunnvannslekkasjer som er 5 til 10 ganger rimeligere sammenliknet med tetting ved bruk av polyuretan.

– Dette er løsninger som har vist seg å være både sikrere og rimeligere enn andre alternativer. Vi bruker kjent teknologi, men bruksmåten og kombinasjonen er ny. Metoden har allerede gitt store besparelser for Statens vegvesen, sier Elisabeth Gundersen som er sjefingeniør i Statens vegvesen og jobber med geoteknikk.

Gundersen forteller også at det er divisjonene Utbygging og Drift og vedlikehold i tillegg til Vegdirektoratet som har deltatt i arbeidet med disse løsningene.

Problematiske boringer

I 2019-2020 samarbeidet geoteknikere og grunnborere i et internt FoU-prosjekt, med fokus på å tette grunnvannslekkasjer fra såkalte sonderingshull. Hvert år gjennomfører både Vegvesenet og andre byggherrer flere tusen sonderinger/boringer for å undersøke grunnforholdene før bygging. Flere av disse boringene treffer vannførende lag under trykk, noe som forårsaker grunnvannslekkasjer.

Små lekkasjer tettes vanligvis ganske greit, men hvis det kommer opp mye vann og vannet i tillegg tar med seg finstoff kan tettearbeidet bli svært krevende og kostbart. Lekkasjer som ikke blir tette kan føre til skader på miljø, setninger og skader på nærliggende konstruksjoner og infrastruktur i bakken.

Høsten 2021og vinter 2022 gjennomførte Norges Geotekniske Institutt (NGI), på oppdrag for Bane NOR, ulike grunnundersøkelser på noen landbruksområder ikke langt fra Torp flyplass. Hensikten var blant annet å kartlegge omfanget av kvikkleire i forbindelse med en ny Inter City trasé. Enkelte boringer førte til lekkasjer, og noen av disse var utfordrende å tette, til tross for flere forsøk. Rundt lekkasjene kom det opp vann som hadde sine negative konsekvenser for omgivelser og grunneier.

Løsningsmetoden

Den 23. januar i år var Statens vegvesen på plass med utsyr og mannskap for å gå løs på den antatt største lekkasjen. NGI og Bane NOR sine rådgivere var tilstede for å se og lære. Statens vegvesen har i tiden etter FoU-prosjektet videreutviklet og raffinert metoden slik at vi i dag har en enestående kompetanse på dette. Problemhullet til Bane NOR var tidligere forsøkt tettet i flere omganger. Den nye metoden med tetting med injeksjonsmasse førte til at hullet ble tett i løpet av en dag.

Metoden går ut på å benytte vanlig geoteknisk boreutstyr, bore tett inn til det borehullet som lekker og ned i det vannførende laget vi tror er kilden til lekkasjen. Når borekrona er godt ned i dette laget starter vi å injisere med en injeksjonsmørtel med antiutvaskingsstoffer. Mørtelen blandes ut på stedet og har tetthet som er vesentlig høyere enn vann, forklarer Gundersen.

En annen fordel er at lekkasjeområdet ikke blir merket av tettejobben, men blir tilbakeført til sin opprinnelige form, legger hun til.

Metoden er godt dokumentert i Statens vegvesen rapport nr. 704, denne er tilgjengelig for alle her.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur